Gruppearbeid

Veilederutdanning for lærere i grunnskole, barnehage og videregående opplæring (masternivå)

Vestfold - Deltid

Skal du veilede studenter, nyutdannede lærere eller kolleger i barnehage/skole? Veilederutdanning vil kvalifisere deg for veiledning individuelt og i grupper.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skole-/barnehageeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

 

Ingen ledige studieplasser i studieåret 2024 - 2025.

Undervisning og samlinger 

Studiet er et kombinert samlings- og nettbasert studium på masternivå over to semestre. 

Hvert semester gjennomføres med en nettsamling og tre fysiske samlinger à to dager på campus Vestfold. Alle dager i tidsrommet kl. 09:00 - 15:30. Samlingene er obligatoriske.

Studentene organiseres i faste nettverksgrupper som møtes jevnlig mellom samlingene, fysisk eller i digitale læringsrom.

Studiet er bygget opp med en felles grunnmodul og to valgmoduler: 

 • Grunnmodul Innføring i veiledning (INNVEIL), 15 stp, høst 
 • Valgmodul Profesjonskvalifisering (PROKVAL): Veiledning av studenter og nyutdannede, 15 stp, vår
 • Valgmodul Profesjonsveiledning (PROVEIL): Prosessveiledning for kvalitetsutvikling, 15 stp, vår. (Det tas forbehold om mange nok for å kunne starte denne valgmodulen.) 

Samlinger høst 2024 - INNVEIL:

 • Uke 37: Mandag 9. og tirsdag 10. september
 • Uke 42: Onsdag 16. og torsdag 17. oktober
 • Uke 45: Tirsdag 5. november (NETTDAG)
 • Uke 47: Onsdag 20. og torsdag 21. november

 

Samlinger vår 2025 - PROKVAL og PROVEIL:

 • Uke 3: Torsdag 16. og fredag 17. januar
 • Uke 7: Torsdag 13. februar (NETTDAG)
 • Uke 11: Tirsdag 11. og onsdag 12. mars
 • Uke 17: Onsdag 23. og torsdag 24. april

All undervisning på samlinger og nett er obligatorisk.

Målgruppe

Lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, som skal veilede studenter i lærerutdanning og nyutdannede lærere.

Studietilbudet finansieres via Utdanningsdirektoratet gjennom:

- Kompetanse for kvalitet - vikar-/stipendordning for skole: Videreutdanning for lærere

- Kompetanse for fremtidens barnehage - tilretteleggingsmidler for barnehage: Videreutdanning for barnehagelærere 

Hvorfor studere veiledning og hva lærer du?

Studiet skal kvalifisere for veiledning av studenter i lærerutdanning, av nyutdannede og i kollegagrupper. Studiet skal også stimulere til å ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser i barnehage og skole.

Du lærer å utvikle grunnleggende ferdigheter og forståelse av veiledning som læringsstrategi og kommunikasjonssjanger.

For å jobbe som kvalifisert veileder etter de nasjonale målsettingene, må du ha veilederutdanning tilsvarende 30 studiepoeng.

Se nærmere beskrivelse i studie- og emneplaner under.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for å søke innpassing av 15 stp. på spesialiseringen i barnehageledelse i master i pedagogikk ved USN. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

3 års praksis som lærer etter avsluttet grunnutdanning som barnehagelærere, grunnskolelærere eller praktisk pedagogisk utdanning.

Søkere som tidligere har gjennomført studier på 15 studiepoeng i veiledning på master- eller bachelornivå kan søke seg inn på valgmoduler ved å søke om innpass av tidligere studium. Det foretas en faglig vurdering og avklares hvorvidt søkeren må levere en fagtekst på 5 sider som viser kunnskap og refleksjonsnivå knyttet til sentrale områder i grunnmodulen. Ta kontakt med studieveileder for avklaring før du søker Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Du må først søke via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der. 

1. februar: Åpnes for søking hos Udir.
1. mars: Søknadsfrist hos Udir.
15. mars: Skole-/barnehageeier har behandlet søknaden
1. mai: Skole-/barnehageeier har tilgang til resultatet og skal informere søker   

Søkere som har fått tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN med informasjon om videre søkeprosess. Det endelige opptaket blir gjort av universitetet innen utgangen av mai.

Dersom vi har ledige plasser for lærere i skolen, åpnes det for søking til disse 1. juni. Tilbud om ledige plasser gjelder ikke for barnehage. 
Opptak foretas fortløpende til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024