Lovar og reglar for Universitetet i Søraust-Noreg

Her finn du oversikt over lovar, forskrifter, retningsliner og andre dokument som er aktuelle for våre studentar og tilsatte.

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) er forplikta til å følge gjeldane lovar og forskrifter som regulerer verksemda vår.  

Her har vi samla dei mest sentrale lovar, forskrifter og retningsliner som gjeld for heile institusjonen, og vi anbefaler at du gjer deg kjent med innhaldet.

Ta gjerne kontakt med fakultetet ditt om du lurar på noko.  

Lokalt regelverk

Nasjonalt regelverk

Retningslinjer

Beredskap

Dokument fra KD og UHR