Om USN

Velkommen til Universitetet i Søraust-Noreg 

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har cirka 17000 studentar og 1900 tilsette. Vi tilbyr profesjons- og arbeidslivsretta utdanning, forsking og formidling av kunnskap med høg internasjonal kvalitet.

Som student ved USN kan du velje mellom heiltid, deltid, campusbaserte og nettbaserte studietilbod. Vi har over 300 studium fordelt på bachelor- og masterløp, inkludert næringsbachelor og industrimaster som kombinerer studiar og lønna arbeid. USN tilbyr høgaste vitskaplege grad – doktorgrad eller ph.d. – innan åtte fagområde. For deg som treng omskolering eller vil bygge vidare på ei utdanning, har USN fleire etter- og vidareutdanningar.   

Du møter innovativ undervisning og utfordrande studium som gir deg kompetansen samfunnet og arbeidslivet har behov for.   

USN er lokalisert i tre fylke med campusar i Bø, Drammen, Horten, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike og på Rauland. Frå hausten 2024 tilbyr vi og studier i Hallingdal.  

USN er resultatet av fusjonar mellom tidlegare høgskolar. Høgskolen i Søraust-Noreg blei danna 1. januar 2016 da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den tidlegare høgskolen blei tildelt status som universitet av Kongen i statsråd 4. mai 2018. Rektor ved USN er Pia Cecilie Bing-Jonsson. 

Våre campuser

I hjertet av Telemark pulserer studentlivet som få andre steder i landet. Campus Bø er for mange den perfekte plassen å kombinere studier med det sosiale liv.

Rauland

Rauland er et studiested fylt med lidenskap, inspirasjon og et unikt studentmiljø.

Porsgrunn

I en av Sørøst-Norges største byregioner kan du leve et idyllisk studentliv nær skjærgården.

Notodden

Blant vakker natur og historisk grunn finner du campus Notodden og et imøtekommende studentmiljø.

Kongsberg

I Norges eldste industriby samles unge mennesker fra hele landet for å ta fatt på en studenttilværelse omgitt av vill natur og høyteknologiske bedrifter.

Ringerike

Med egen studentkro på campus, eget studentsamfunn, eget studentidrettslag og flere studentforeninger, er det vanskelig å ikke la seg rive med av campus Ringerikes levende studentmiljø.

Drammen

I Drammen studerer du på en moderne campus som ligger i sentrum av byen. Du blir del av et voksende studentmiljø i en storby som har omtrent alt det unge mennesker er ute etter.

Vestfold

Tett på flere av Vestfolds historiske vikinggraver finner du en høyst levende og moderne campus, kjent for sitt inkluderende studentmiljø.

Satsingsområde

Illustrasjon bærekraft Studenter i arbeid med næringslivet Illustrasjon av student og som får veiledning fra arbeidslivet