Om USN

Velkommen til Universitetet i Søraust-Noreg 

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har cirka 17000 studentar og 1900 tilsette. Vi tilbyr profesjons- og arbeidslivsretta utdanning, forsking og formidling av kunnskap med høg internasjonal kvalitet.

Som student ved USN kan du velje mellom heiltid, deltid, campusbaserte og nettbaserte studietilbod. Vi har over 300 studium fordelt på bachelor- og masterløp, inkludert næringsbachelor og industrimaster som kombinerer studiar og lønna arbeid. USN tilbyr høgaste vitskaplege grad – doktorgrad eller ph.d. – innan åtte fagområde. For deg som treng omskolering eller vil bygge vidare på ei utdanning, har USN fleire etter- og vidareutdanningar.   

Du møter innovativ undervisning og utfordrande studium som gir deg kompetansen samfunnet og arbeidslivet har behov for.   

USN er lokalisert i tre fylke med campusar i Bø, Drammen, Horten, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike og på Rauland. Frå hausten 2024 tilbyr vi og studier i Hallingdal.  

USN er resultatet av fusjonar mellom tidlegare høgskolar. Høgskolen i Søraust-Noreg blei danna 1. januar 2016 da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den tidlegare høgskolen blei tildelt status som universitet av Kongen i statsråd 4. mai 2018. Rektor ved USN er Pia Cecilie Bing-Jonsson. 

Våre campuser

I hjertet av Telemark finner du et pulserende studentliv og den legendariske Kroa i Bø.

Rauland

Bli del av ein campus fylt med lidenskap, inspirasjon og eit heilt unikt studentmiljø.

Porsgrunn

I en av Sørøst-Norges største byregioner kan du leve et idyllisk studentliv nær skjærgården.

Notodden

Midt i vakker natur tar et yrende studentmiljø imot deg med åpne armer.

Kongsberg

I den internasjonale teknologibyen Kongsberg blir du møtt av et sammensveiset studentmiljø med studenter fra hele Norge. 

Ringerike

La deg rive med av campus Ringerikes blomstrende studentmiljø.

Drammen

I hjertet av Drammen by finner du USN, der du kan bli del av et engasjerende og varmt studentmiljø.

Vestfold

I Vestfold er det lett å finne et miljø der du hører hjemme, campusen er nemlig kjent for sitt inkluderende studentmiljø.

Satsingsområde

Illustrasjon bærekraft Studenter i arbeid med næringslivet Illustrasjon av student og som får veiledning fra arbeidslivet