Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Oppvekst, tilhørighet og livsmestring

Vår forskning skal bidra til å forstå og fremme barn og unges utvikling, helse og velferd i et samfunn i endring.

Arrow on target
Ett av USNs strategiske forskingsområder
Barn fra barnehage

Ungt utenforskap er en stor samfunnsutfordring og medfører betydelige kostnader for den enkelte og for samfunnet. 

I Vestfold, Telemark og Viken er det et stort antall barn og unge som opplever utenforskap eller står i fare for å bli marginalisert. Arbeidsledigheten i vår region er høyere enn landsgjennomsnittet, andel unge uføre er høyest i landet og andel unge som tar høyere utdanning er under landsgjennomsnittet.

USN har forskningsbaserte disiplin- og profesjonsutdanninger som er helt sentrale for å forebygge utenforskap og fremme livsmestring blant barn og unge. Våre fagmiljøer forsker på barnehage, skole og oppvekst, friluftsliv, idrett og kultur samt psykisk helse, rus og omsorg. 

Gjennom vår satsing på oppvekst, tilhørighet og livsmestring, ønsker vi å skape ny kunnskap som kan bidra til å styrke barn og unges rettigheter, ressurser og muligheter i et mangfoldig og inkluderende samfunn.

Dette strategiske forskningsområdet er tverrfaglig og involverer forskere fra ulike fakulteter og institutter, som samarbeider med nasjonale og internasjonale partnere, samt relevante aktører fra praksisfeltet.

USN skal være en aktiv og synlig samfunnsaktør som formidler forskningsbasert kunnskap og dialog med ulike målgrupper, som politikere, beslutningstakere, praktikere, organisasjoner, media og allmennheten.

Noen sentrale tema for vårt strategiske forskningsområde Oppvekst, tilhørighet og livsmestring:

  • risiko- og beskyttelsesfaktorer i barn og unges oppvekst
  • barn og unges medvirkning i hverdagsliv, tjenesteutvikling og forskning
  • rammebetingelser for tilpassede tjenester
  • digitale støtteressurser
  • digitale løsninger for individuelle behov
  • samarbeidsbaserte metoder på tvers
  • tilrettelegge tjenester og samhandling på tvers
  • kompetanseutvikling for samhandling 

– Forskningen peker på at ungt utenforskap ikke er et individuelt problem, men et strukturelt, der møtet med «systemet» fører til at barn og unge i utsatte posisjoner kan oppleve utenforskap og marginalisering.

Mette Bunting, faglig leder

Ledere

Mette Bunting
Mette er faglig leder for satsingsområdet for oppvekst, tilhørighet og livsmestringer.
Vibeke Krane
Vibeke er nestleder for satsingsområdet for oppvekst, tilhørighet og livsmestringer.

Eksempler på prosjekter

Satsningens faglige og tematiske innhold vil være under utvikling fremover. Nedenfor presenterer vi noen prosjekter som er relevante for det strategiske forskningsområdet.

Kalender