Si ifra

For å forbedre våre tjenester og ha et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø, er vi avhengige av at du sier ifra. Det kan være forhold som gjelder undervisning, feil eller mangler ved rom/utstyr eller skader og ulykker, eller om du har opplevd mobbing eller har mistanke om trakassering, diskriminering og andre kritikkverdige forhold. HMS-avvik skal meldes for å sikre et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø.

Skjemaene krever innlogging og du må derfor ha USN-konto for å si ifra.

Undervisningsbok. Ikon.

Undervisning, læringsmiljø og utdanningskvalitet

Si ifra om forhold som påvirker undervisning, læringsmiljø og utdanningskvalitet.

Helsekors. Ikon.

Helse, miljø og sikkerhet

Meld fra om HMS-avvik som ulykker/nestenulykker og skader på mennesker, bygninger og miljø.

Inneklima. Ikon.

Bygg, rom og inneklima

Si ifra om fysiske feil og mangler ved rom, møbler og luftkvalitet.

Informasjonssikkerhet. Ikon.

Informasjonssikkerhet og personvern

Si fra dersom du oppdager at data eller tjenester ikke er tilgjengelig, konfidensiell informasjon er på avveie eller informasjon er forandret uventet.

Varsling. Ikon.

Varsling av kritikkverdige forhold

Si ifra hvis du opplever eller har mistanke om mobbing, seksuell trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold.

IT-support

Har du behov for it-support (lyd, skjermer, projektorer (AV), nettverk, programvare eller lignende) kontakt IT-support.