Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

 • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Demokrati, samfunnsorganisering og styring

Vårt forskningsområde skal løse demokrati- og samfunnsutfordringer i en tid der samfunnet stadig blir satt på prøve.

Arrow on target
Ett av USNs strategiske forskningsområder
Antikkens Hellas. Demokratiets vugge.

Norge har lenge hatt gode og velfungerende institusjoner og mekanismer for organisering, styring og regulering, som har hatt bred tillit og legitimitet i befolkningen.

Dette utfordres både regionalt og nasjonalt av en rekke forhold knyttet til eksempelvis demografiske endringer, økonomisk press mot velferdsstaten og dens institusjoner, nye og forsterkede former for utenforskap, press mot ytringsfrihet og det offentlige ordskiftet og den nye geopolitiske situasjonen i Europa.

Vi skal fylle kritiske kunnskapshull og bidra til forskningsbasert og tverrfaglig kunnskapsutvikling på et område med bred og økende samfunns- og yrkesrelevans.

Organisering og styring er forutsetninger for å nå alle FNs bærekraftsmål, det være seg helse, miljø, økonomi, arbeid, utdanning, likhet eller gode institusjoner.

Et generelt faglig utgangspunkt for satsningen er derfor at spørsmål knyttet til organisering, styring og ledelse av – og i – samfunnet, er av essensiell betydning for å forske på temaer som:

 • Press mot demokratiske prinsipper som organisasjons- og styringsform i institusjoner, organisasjoner og i det sivile liv
 • Endringer i vilkår for det offentlige ordskiftet og påvirkningen dette har på demokrati og ytringsfrihet 
 • Redusert tillit og polarisering i samfunnet  
 • Uintenderte virkninger av regulering knyttet til lov-og regelverksutvikling og virkemåten til ulike tilsynsinstitusjoner
 • Virkningen av digitalisering for eksempelvis tillit til offentlig/private institusjoner, utenforskap/inkludering, marginalisering og ulikhet 
 • Demografiske endringer: Behovet for nye måter å organisere samfunn, arbeidsliv og det sivile liv som følge av aldring, urbanisering, digitalisering, innvandring og flyktningstrømmer. 
 • Sikkerhet: Globale spenninger og Norges geopolitiske situasjon 
 • Utdanningsløpets rolle og funksjon knyttet til medborgerskap, inkludering og demokrati 
 • Medborgerskap, migrasjon, mangfold, urfolks og minoriteters rettigheter og menneskerettigheter
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

– Samfunnet står ovenfor store utfordringer når det gjelder spørsmål om demokrati, tillit, polarisering, demografi og samfunnssikkerhet. Vi skal utvikle forskning som kan vise hvordan vi bedre kan organisere og styre samfunnet for å møte slike utfordringer. 

Ole Jacob Thomassen, faglig leder

Ledere

Ole Jacob Thomassen
Ole Jacob er leder av det strategiske forskningsområdet for demokrati, samfunnsorganisering og styring
Åsne Håndlykken-Luz
Åsne Håndlykken-Luz er nestleder for satsingsområdet demokrati, samfunnsorganisering og styring

Eksempler på prosjekter

Satsningens faglige og tematiske innhold vil være under utvikling fremover. Nedenfor presenterer vi noen prosjekter som er relevante for det strategiske forskningsområdet.

Kalender