Forskningsgrupper og senter

Nøkkelen til god samfunnsutvikling er kloke og kunnskapsrike borgere. USN skal utvikle og formidle ny, grensesprengende kunnskap.

Vi er et breddeuniversitet og forsker på uløste regionale og globale utfordringer.

Vi skal bidra til å løse dem gjennom et samspill av anvendt forskning, grunnforskning, utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon.

Utfordringer knyttet til klima, energi, grønn verdiskaping, sosial ulikhet, demokrati og menneskerettigheter, velferdsstatens bærekraft og grunnlaget for levende lokalmiljøer skal møtes med kunnskap og kompetanse.

Forskningen vår skal kjennetegnes ved tett samspill med samfunns- og arbeidsliv i regionen.

Kontakt oss om forskning