Kompetanse for fremtidens barnehage

Tilbudet er for ansatte i offentlige og private barnehager. Se fullstendig og utfyllende informasjon om hvert tilbud i oversikten under.

Gjennom strategien Kompetanse for framtidens barnehage (KFB) får barnehagelærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. 

Barnehagelærere kan også søke tilretteleggingsmidler for å delta på andre videreutdanningsstudier som gir studiepoeng. Se alle tilbud ved USN. 

Studentene betaler kun semesteravgift. 

1. februar: søknadsskjema for barnehageeiere/styrere tilgjengelig på udir.no. Barnehageeier/styrer bør informere sine ansatte om tilretteleggingsmidlene.

1. mars: Søknadsfrist

15. mars: frist for barnehageeier/styrer for å godkjenne eller avslå søkerne i søknadssystemet, og prioritere de godkjente søknadene.

For mer informasjon om stipend- og vikarordning se informasjon fra Utdanningsdirektoratet.