Språkkrav i norsk og engelsk

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk for opptak til studier som undervises på norsk. For studieprogram og emner som undervises på engelsk er det et høyere krav om engelsknivå.