Linda Myrvang, etter- og videreutdanningsstudent, praksislærer, Nærsnes kystbarnehage

Spesialpedagogikk i barnehagen– Kompetanse for fremtidens barnehage (KFB)

Drammen - Deltid

Vil du lære mer om hvordan du kan møte og jobbe med spesialpedagogiske problemstillinger i barnehagen og kunne tilrettelegge for gode inkluderende leke- og læringsmiljø, med fokus på relasjon, mestring og sosial deltakelse? Da er denne videreutdanningen i spesialpedagogikk for barnehagelærere et aktuelt studium for deg.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet. Pensumlitteratur og undervisningsmateriell må deltaker eller barnehageeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Organisering og samlinger

Studiet er nett- og samlingsbasert på masternivå. Studiet gir 30 studiepoeng og er fordelt over to semestre.  Emnet består av tre fysiske samlinger av to dager per semester, og nettundervisning. Fysiske samlinger vil gjennomføres ved USN, campus Drammen. Utenom samlingene vil undervisning og veiledning  foregå digitalt via  Zoom. Den digitale undervisningen vil i all hovedsak bestå av synkrone undervisningsformer. Synkron undervisning betyr at du følger undervisningen på nett i sanntid. I tillegg vil du få tilgang til læringsressurser (for eksempel videoer) på nett (asynkrone undervisningsformer) som gjennomføres utenom den synkrone undervisningen.   

I studiet vil det inngå praksisnære arbeidskrav i hvert semester med oppgaver som skal gjennomføres på egen arbeidsplass. Faglig utprøving, didaktisk- og kritisk refleksjon og kunnskapsdeling vil være sentrale elementer i arbeidskravene. Arbeidskravene vil danne grunnlag for videre refleksjon og utvikling både blant medstudenter, kollegaer i egen barnehage og de som underviser i emnet (læringsfellesskapet). Arbeidskravene må være godkjente for å kunne avlegge eksamen. Det vil bli gitt veiledning på begge arbeidskravene. All undervisning og veiledning er obligatorisk. 

Du vurderes på grunnlag av en individuell skriftlig eksamen uten tilsyn over tre dager (hjemmeeksamen). Denne vurderes med karakter A-F. Alle trykte/skrevne hjelpemidler er tillatt.

Samlinger 2024 -2025

Det vil grunnet stor pågang bli satt opp to klasser skoleåret 2024-2025 - oppdatering kommer snart

 

Dato 

Klokkeslett 

Sted 

Samling 

August 

Man 26.08.24 

Tir 27.08.24 

 

09.00-14.00 

09.00-14.00

 

Campus Drammen 

 

Fysisk samling 

September 

Ons 11.09.24

 

09.00-15.00

 

Nett 

 

Digital samling 

Ons 25.09.24 09.00-15.00 Nett  Digital samling 

Oktober

Man 14.10.24 

Tir 15.10.24 

 

09.00-14.00 

09.00-14.00 

 

Campus Drammen 

 

Fysisk samling 

 

Ons 30.10.24 

 

09.00-15.00

 

Nett 

 

Digital samling 

November 

Man 11.11.24 

Tir 12.11.24

 

09.00 -14.00 

09.00-14.00 

 

Campus Drammen 

 

Fysisk samling 

Desember 

Ons 04.12.24

 

09.00-15.00

 

Nett 

 

Digital samling 

Januar 

Ons 15.01.25

 

09.00-15.00

 

Nett 

 

Digital samling 

Februar 

Man 10.02.25 

Tirs 11.02.25 

 

09.00-14.00

09.00-14.00

 

Campus Drammen 

 

Fysisk samling 

Mars 

Ons 05.03.25 

 

09.00-15.00

 

Nett 

 

Digital samling 

Man 17.03.25

Tir 18.03.25

09.00-14.00

09.00 -14.00

Campus Drammen 

Fysisk samling

April  

Ons 09.04.25 

 

09.00-15.00

 

Nett 

 

Digital samling 

Ons 23.04.25 

Tors 24.04.25 

09.00 -14.00 

09.00- 14.00

Campus Drammen 

Fysisk samling 

Mai 

Man 26.05.25 -  Ons 28.05.25 

 

3 dager 

 

Hjemmeeksamen 

 

Skriftlig eksamen 

Endringer kan forekomme

Studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette. Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut.  

Les mer om:   

Dette lærer du

Studiet er en del av utdanningsdirektoratets satsning på videreutdanning av barnehagelærere, kompetanse for fremtidens barnehage, og vårt mål med studiet er å utdanne kyndige og reflekterte barnehagelærere med kompetanse til å skape et inkluderende lek-, læring- og omsorgsmiljø som møter barns behov.

I studiet vil du blant annet;

 • utvikle spesialpedagogisk kompetanse, med særlig vekt på tilpasset opplæring, likeverd, mangfold og inkludering,
 • kompetanse til å skape inkluderende fellesskap som tilrettelegger for barn med ulike funksjons-, kommunikasjon- og læreforutsetninger,
 • kompetanse til å støtte barn med ulike behov for mestring i lek, læring og sosialt samspill,
 • tilegne deg kunnskap om retten til spesialpedagogisk hjelp,
 • få kompetanse på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og veiledning kollegaer.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

For opptak til dette emnet på masternivå kreves: Bachelorutdanning som førskolelærer eller barnehagelærer, minimum 180 stp eller tilsvarende. Søkere med annen 3-årig pedagogisk bakgrunn, må kvalifisere til arbeid med pedagogisk ledelse i barnehagen gjennom tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (30+30stp).

Barnehagelærere som er ansatt i en barnehage.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.  

Opptak via Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker man samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om Udirs tilretteleggingsmidler.

Det åpnes for søking 1.februar og søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Relevans for videre studier

Emnet er på masternivå, men hører ikke til et bestemt masterprogram. For opptak til masterprogram kreves karaktersnitt C eller bedre. Hvis du fyller dette kravet ved opptak, kan emnet senere søkes innpasset som valgfritt emne i en mastergrad.