Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Drammen - Deltid

Dette er utdanningen for deg som arbeider i barnehage, med annen treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning, og som ønsker å kvalifisere deg til pedagogisk ledelse i barnehagen.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30+30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet. Pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hva er tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk?

Videreutdanningen er på til sammen 60 studiepoeng (stp) og består av to emner:

Utdanningen er en del av Utdanningsdirektoratets satsing for økt kompetanse i barnehagene, Videreutdanning for barnehagelærere (Kompetanse for fremtidens barnehage). Emnene tilbys annet hvert år med Småbarnspedagogikk for studieåret 2024-2025 og Barnehagepedagogikk 2025-2026. Søkere som søkte Tilleggsutdanningen i 2023-2024 (60 stp) er sikret plass på neste emne året etter.

Opptak til utdanningen krever at du har en av følgende utdanninger fra før:

 • Utdanning som allmennlærer (grunnskolelærer)
 • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
 • Utdanning som spesialpedagog (du må ha hatt veiledet praksis som del av utdanningen)
 • Utdanning som barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Les mer om hvilke utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehage på Utdanningsdirektoratets nettside.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker man samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om UDIRs tilretteleggingsmidler.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via UDIR, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til EVUweb og informasjon om videre søknadsprosess.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Se liste over kvalifiserende utdanninger over. I tillegg må du arbeide minst 20% stilling i barnehage under studietiden. For emnet Småbarnspedagogikk kreves det at du arbeider eller hospiterer på småbarnsavdeling, med barn i alderen 0-3 år.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.