Barnehagelærer i Klokkargaarden barnehage

Montessoripedagogikk rettet mot skolen 1.-7. trinn

Vestfold - Deltid

Dette er utdanningen for pedagoger som arbeider, eller ønsker å arbeide, i montessoriskoler.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Montessoripedagogikk rettet mot skolen 1.-7. trinn
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 6343
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 15
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Montessoripedagogikk

I en montessoribarnehage eller montessoriskole praktiseres metoden og undervisningen i henhold til de pedagogiske prinsippene grunnlagt av Maria Montessori.

Studiet består av to deler som til sammen utgjør 60 studiepoeng over fire semestre. Hver del består av teoriforelesninger, opplæring i bruk av montessorimateriell og praktisk arbeid med materiellet.

Hva slags jobb får du

Studiet er en videreutdanning og kvalifiserer til å jobbe som godkjent montessorilærer /montessoripedagog i skole eller barnehage.

Dette lærer du hos oss

Studiet består av teori, metode og praktisk opplæring som skal kvalifisere studenten til å kunne skape en helhetlig utdanning for barn. En montessoripedagog trenger en solid kunnskapsbase i mange fagområder, både teoretisk og praktisk, for å kunne skape en helhetlig læringshverdag for barna der de er i sin utvikling. Studenter velger å følge barnehageutdanningen 0-6 år, eller skoleutdanningen 6-12 år, men alle studentene får det teoretiske grunnlaget for montessoripedagogikken fra 0-12 år.  

Studiet gir 60 studiepoeng over 2 år, og krever ca 800 arbeidstimer per år (en 50% stilling som tilsvarer 15 timer i uken). 400 timer går til samling hvert år (9 samlinger på en uke hver, pluss ekstra uker til muntlig og skriftlig eksamensøving og gjennomføring). Samlingene består av teoriforelesninger og diskusjoner, materiellpresentasjoner og øving med materiell, og andre læringsaktiviteter knyttet til fag. 400 timer blir lagt til intermodulene med oppgaver, materiellaging, flipped klasserom forberedelse, observasjonsoppgaver, loggskriving, utprøving av oppgaver i praksis på eget arbeidssted, og en stor andel refleksjon, skriving og dokumentasjon. Mange av arbeidsoppgavene gjøres på samlingene, men mye kan og bør gjøres i egen undervisningssituasjon ved egen skole/barnehage. 

Eksempler på dette kan være:

 • Studentene har oppgaver som handler om visuelle sammendrag til presentasjonene. Hvis det forventes at de gir disse presentasjonene, kan tid brukt på visuelle sammendrag lemmes inn i planleggingstid.
 • Studentene har oppgaver som er materiellaging. Noe av dette kan også lemmes inn i planleggingstid.
 • Studentene har teorioppgaver som involverer lesing og videoforelesninger. Disse kan også gjøres med resten av personalet, som kan gi verdifull oppfriskning for alle.
 • Studentene har observasjons- og praksisoppgaver og mesteparten av disse oppgavene bør gjøres under arbeidstida, og kan gi verdifull informasjon og profesjonell utvikling for hele skolen.
 • Studentene har oppgaver i kunst, geometri og andre ting som krever håndarbeid. Disse oppgavene kan gjøres når man gir selve presentasjonen til barna.  Da blir det også en del av skoledagen og ikke noe som må gjøres separat.

Dette praksisnære studiet er først og fremst rettet mot mennesker som jobber i en montessoriskole/barnehage. Det er viktig å ha en dialog med skoleleder om å tilrettelegge arbeidsoppgavene på skolen slik at det man lærer på studiet kan prøves ut i praksis og at arbeidsoppgaver i studiet kan gjennomføres som en del av ordinært arbeid. Studenter som ikke jobber på en montessoriskole må lage en avtale med en montessoriskole/barnehage for å kunne gjennomføre observasjon og praksis. 

Studiet er internasjonalt anerkjent, og gir sertifisering for å kunne jobbe som AMI (Association Montessori Internationale) lærer i barnehage eller skole i hele verden. 

Slik er studiet organisert

Del 1: Barns utvikling/ barnets utforsking av verden.
Praktisk del: Kunst og musikk, historie, biologi og geografi, språk, matematikk, geometri.
Hverdagsøvelser og sansetrenende materiell.

Del 2 : Teori i praksis /praktisk gjennomføring av montessoripedagogikk
Praktisk del: Språk, matematikk, geometri, musikk og kunst.

Samlinger

Kull 2023 høst (1. året):
 • A1- 28. august-1. september, 2023
 • A2- 9-13 oktober
 • A3- 6-10 november
 • A4-11-15 desember
   
 • B1-8-12 januar, 2024
 • B2-12-16 februar
 • B3-18-22 mars
 • B4-22-26 april
 • B5- 27-31 mai
 • C1-2-6 september
 • C2-7-11 oktober
 • C3-4-8 november
 • C4-2-6 desember
   
 • D1-13-17 januar, 2025
 • D2-10-14 februar
 • D3-10-14 mars
 • D4-22-30 april (4 dager fag gjennomgang, så helg, så 3 dager skriftlig eksamen)
 • D5- 26 mai-6 juni (øving til muntlig) 10-13 juni- muntlig eksamen

*Med forbehold om endringer

Kull 2022 vår (2. året):
 • C-1 samling: uke 2, 9-13 januar, 2023
 • C-2 samling: uke7, 13-17 februar, 2023
 • C-3 samling: uke12, 20-24 mars, 2023
 • C-4 samling: uke17, 24-28 april, 2023
 • C-5 samling: uke23, 5-9 juni, 2023
 • D-1 samling: uke36, 4-8 september, 2023
 • D-2 samling: uke42, 16-20 oktober, 2023
 • D-3 samling: uke46, 13-17 november, 2023

 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis må levere politiattest.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning (minimum 180 studiepoeng) eller godkjent førskole-/barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), alternativt annen relevant utdanning (minimum 180 studiepoeng), hvorav minimum 60 studiepoeng må være fra ett undervisningsfag i grunnskolen.

I tillegg må du enten være ansatt i montessoribarnehage eller –skole, eller ha tilgang til montessorimateriell (se eget skjema).

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk. I tillegg må du ha en godkjenning fra NOKUT eller UDIR som viser at du er kvalifisert for å bli ansatt som lærer i norsk grunnopplæring.

Det er kvoter for opptak til Montessoripedagogikk:
A: Søkere med godkjent lærerutdanning – 2/3 av plassene.
B. Førskole-/barnehagelærerutdanning - 1/3 av plassene.
C: Øvrige søkere – opptak kan kun gjøres dersom det er ledige plasser etter opptak fra gruppe A og B

Skjema for ansettelse i barnehage/skole skal fylles ut og lastes opp i SøknadsWeb.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle/32,0
Alle i kvote A og B fikk tilbud om studieplass. I kvote C var poenggrensen 32,0.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024