Barnehagelærer i Klokkargaarden barnehage

Montessoripedagogikk

Videreutdanningsstudiet i montessoripedagogikk er et samlingsbasert studium. Det er en utdanning for pedagoger tilknyttet montessoriskoler og montessoribarnehager.

Velg studieretning

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024

Montessoripedagogikk

I en montessoribarnehage eller montessoriskole praktiseres metoden og undervisningen i henhold til de pedagogiske prinsippene grunnlagt av Maria Montessori.

Studiet består av to deler som til sammen utgjør 60 studiepoeng over fire semestre. Hver del består av teoriforelesninger, opplæring i bruk av montessorimateriell og praktisk arbeid med materiellet.

Hva slags jobb får du

Studiet er en videreutdanning og kvalifiserer til å jobbe som godkjent montessorilærer /montessoripedagog i skole eller barnehage.

Dette lærer du hos oss

Studiet består av teori, metode og praktisk opplæring som skal kvalifisere studenten til å kunne skape en helhetlig utdanning for barn. En montessoripedagog trenger en solid kunnskapsbase i mange fagområder, både teoretisk og praktisk, for å kunne skape en helhetlig læringshverdag for barna der de er i sin utvikling. Studenter velger å følge barnehageutdanningen 0-6 år, eller skoleutdanningen 6-12 år, men alle studentene får det teoretiske grunnlaget for montessoripedagogikken fra 0-12 år.  

Studiet gir 60 studiepoeng over 2 år, og krever ca 800 arbeidstimer per år (en 50% stilling som tilsvarer 15 timer i uken). 400 timer går til samling hvert år (9 samlinger på en uke hver, pluss ekstra uker til muntlig og skriftlig eksamensøving og gjennomføring). Samlingene består av teoriforelesninger og diskusjoner, materiellpresentasjoner og øving med materiell, og andre læringsaktiviteter knyttet til fag. 400 timer blir lagt til intermodulene med oppgaver, materiellaging, flipped klasserom forberedelse, observasjonsoppgaver, loggskriving, utprøving av oppgaver i praksis på eget arbeidssted, og en stor andel refleksjon, skriving og dokumentasjon. Mange av arbeidsoppgavene gjøres på samlingene, men mye kan og bør gjøres i egen undervisningssituasjon ved egen skole/barnehage. 

Eksempler på dette kan være:

 • Studentene har oppgaver som handler om visuelle sammendrag til presentasjonene. Hvis det forventes at de gir disse presentasjonene, kan tid brukt på visuelle sammendrag lemmes inn i planleggingstid.
 • Studentene har oppgaver som er materiellaging. Noe av dette kan også lemmes inn i planleggingstid.
 • Studentene har teorioppgaver som involverer lesing og videoforelesninger. Disse kan også gjøres med resten av personalet, som kan gi verdifull oppfriskning for alle.
 • Studentene har observasjons- og praksisoppgaver og mesteparten av disse oppgavene bør gjøres under arbeidstida, og kan gi verdifull informasjon og profesjonell utvikling for hele skolen.
 • Studentene har oppgaver i kunst, geometri og andre ting som krever håndarbeid. Disse oppgavene kan gjøres når man gir selve presentasjonen til barna.  Da blir det også en del av skoledagen og ikke noe som må gjøres separat.

Dette praksisnære studiet er først og fremst rettet mot mennesker som jobber i en montessoriskole/barnehage. Det er viktig å ha en dialog med skoleleder om å tilrettelegge arbeidsoppgavene på skolen slik at det man lærer på studiet kan prøves ut i praksis og at arbeidsoppgaver i studiet kan gjennomføres som en del av ordinært arbeid. Studenter som ikke jobber på en montessoriskole må lage en avtale med en montessoriskole/barnehage for å kunne gjennomføre observasjon og praksis. 

Studiet er internasjonalt anerkjent, og gir sertifisering for å kunne jobbe som AMI (Association Montessori Internationale) lærer i barnehage eller skole i hele verden. 

Slik er studiet organisert

Del 1: Barns utvikling/ barnets utforsking av verden.
Praktisk del: Kunst og musikk, historie, biologi og geografi, språk, matematikk, geometri.
Hverdagsøvelser og sansetrenende materiell.

Del 2 : Teori i praksis /praktisk gjennomføring av montessoripedagogikk
Praktisk del: Språk, matematikk, geometri, musikk og kunst.

Samlinger

Kull 2023 høst (1. året):
 • A1- 28. august-1. september, 2023
 • A2- 9-13 oktober
 • A3- 6-10 november
 • A4-11-15 desember
   
 • B1-8-12 januar, 2024
 • B2-12-16 februar
 • B3-18-22 mars
 • B4-22-26 april
 • B5- 27-31 mai
 • C1-2-6 september
 • C2-7-11 oktober
 • C3-4-8 november
 • C4-2-6 desember
   
 • D1-13-17 januar, 2025
 • D2-10-14 februar
 • D3-10-14 mars
 • D4-22-30 april (4 dager fag gjennomgang, så helg, så 3 dager skriftlig eksamen)
 • D5- 26 mai-6 juni (øving til muntlig) 10-13 juni- muntlig eksamen

*Med forbehold om endringer

Kull 2022 vår (2. året):
 • C-1 samling: uke 2, 9-13 januar, 2023
 • C-2 samling: uke7, 13-17 februar, 2023
 • C-3 samling: uke12, 20-24 mars, 2023
 • C-4 samling: uke17, 24-28 april, 2023
 • C-5 samling: uke23, 5-9 juni, 2023
 • D-1 samling: uke36, 4-8 september, 2023
 • D-2 samling: uke42, 16-20 oktober, 2023
 • D-3 samling: uke46, 13-17 november, 2023