Linda Myrvang, etter- og videreutdanningsstudent, praksislærer, Nærsnes kystbarnehage

Pedagogisk ledelse

Drammen - Deltid

Vi tilbyr et masterstudium i pedagogikk. Det er mulig å søke opptak til enkeltemnet i "Pedagogisk ledelse" og avlegge eksamen i dette emnet uten å være tatt opp på masterprogrammet.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Emner
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Pedagogisk ledelse
 • Oppstart: Høst 2023
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 15
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 6231
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Mandager og tirsdager i uke 35, 38, 42 og 46.

Videre utdanningsmuligheter

Merk at bestått eksamen på en eller flere enkeltmoduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Opptakskrav

Bestått lærer- eller barnehagelærerutdanning.  For søkere med annen bachelor-/cand.mag. utdanning kreves fordypning i pedagogikk av minst 80 studiepoengs omfang. Ved opptak til spesialiseringen i spesialpedagogikk rettet mot andre læringsarenaer og velferdstjenester godkjennes i tillegg søkere med treårig godkjent barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning, sosionomutdanning, politiutdanning og bachelorutdanning i psykologi.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
På campus
Deltid
Høst 2023
Drammen
På campus
Deltid
Høst 2023
Drammen
På campus
Deltid
Høst 2023
Drammen
På campus
Heltid
Vår 2024
Drammen
På campus
Heltid
Vår 2024
Drammen
På campus
Heltid
Vår 2024