Linda Myrvang,  etter- og videreutdanningsstudent, praksislærer, Nærsnes kystbarnehage

Masteremner i pedagogikk

Vi tilbyr et masterstudium i pedagogikk. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet og avlegge eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Emner

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
På campus
Deltid
Høst 2023
Drammen
På campus
Deltid
Høst 2023
Drammen
På campus
Deltid
Høst 2023
Drammen
På campus
Deltid
Høst 2023
Drammen
På campus
Heltid
Vår 2024
Drammen
På campus
Heltid
Vår 2024
Drammen
På campus
Heltid
Vår 2024

Videre utdanningsmuligheter

Merk at bestått eksamen på en eller flere enkeltmoduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.