Master i helsesykepleie

Porsgrunn - Heltid

Er du utdannet sykepleier og ønsker å jobbe mer med helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, unge og deres familier?

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2025
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søkekode: 5121
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Datoer for kull med oppstart høsten 2023

Høst 2023

 • Uke: 35, 37, 39, 46 Teori
 • Uke: 42 Praksis
 • Eksamen i uke 49

Vår 2024

 • Uke: 3, 5, 7, 19 Teori
 • Uke: 10-14 Praksis
 • Eksamen i uke 21

Høst 2024

 • Uke: 35, 37, 40 Teori
 • Uke: 42-45 Praksis
 • Eksamen i uke 49

Vår 2025

 • Uke: 3, 5, 7, 11, 18, 21 Teori

Høst 2025

 • Oversikt over samlingene kommer senere

Vår 2026

 • Oversikt over samlingene kommer senere

Oversikt over oppgaveseminar og litteraturstudie høst 2026 kommer senere. Du kan velge om du ønsker å gjennomføre masteroppgaven på ett eller to semester.

Studiet utgjør 6 semester, pluss masteroppgaven som kan gjennomføres på ett eller to semester.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Forkurs

Vi tilbyr et digitalt forkurs som har fokus på kunnskapsbasert praksis, litteratursøk og hvordan skrive i høyere utdanning. Kurset er frivillig, og mer informasjon kommer i velkomstbrevet du får etter opptak.

Hold derfor av dagene 15. og 16. august 2023.

Praksis

10 uker av studiet er praksisstudier fordelt på de tre første semestrene, hvorav 1 uke i første semester er observasjonspraksis.

Vi har avtaler om praksisplasser med kommuner i Østlandsdistriktet, og er kjent for å ha gode praksissteder som vi holder tett kontakt med. I praksisstudiene skal du delta i helsestasjon- skolehelsetjenesten, herunder barne- ungdom- og videregående skole. Samt helsestasjon for ungdom.

Hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke varierer fra år til år. Du må derfor være fleksibel og kan ikke regne med å få praksisplass i nærheten av hjemstedet ditt. Det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplass selv. I helt spesielle tilfeller, kan det søkes om tilrettelegging av praksisplass.

Om graden "helsesykepleie"

Du kan velge å avslutte etter 90 studiepoeng som kvalifisere deg for tittelen "helsesykepleier". Fullfører du studiet og skriver masteroppgaven, som gir ytterligere 30 studiepoeng, er du kvalifisert for tittelen "master i helsesykepleie".

 

Hvorfor velge masterstudiet i helsesykepleie?

Det er et stort behov for helsesykepleiere i kommunene i Norge.

En helsesykepleier med masterkompetanse kjennetegnes ved sin situasjonsbevissthet og sin avanserte observasjons- og vurderingskompetanse. Vi gir deg verktøyene du trenger for å kunne vurdere situasjoner selvstendig, ta faglig begrunnede valg og sette i gang helsefremmende og forebyggende tiltak for barn, unge og deres familie.

Hva slags jobb får du?

Med denne utdanningen blir du helsesykepleier. Du kan jobbe på helsestasjon, i skolehelsetjeneste og med ungdomshelse, samt på vaksinasjonskontor og med smittevern.

En master i helsesykepleie kvalifiserer for stillinger som folkehelsekoordinator og andre stillinger som stiller krav til tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Kontakt med arbeidslivet

Deler av studiet foregår i praksis, og masteroppgaven skal knyttes tett opp til relevante problemstillinger for praksisfeltet.

Helsesykepleiere har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar når det gjelder sin kliniske yrkesutøvelse. Som helsesykepleier har du forskrivningsrett. Du kan arbeide med prevensjonsveiledning og administre langtidsvirkende prevensjon, som p-stav og spiral (Larc) etter krav om forsvarlighet.

Dette lærer du på studiet

Studiets er organisert i åtte obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng.

Helsesykepleierutdanningen bygger på sykepleiens verdigrunnlag og utdanning, og gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Videre utdanningsmuligheter

Etter avlagt mastergrad, som oppfyller karakterkravene, er du kvalifisert for opptak til relevante ph.d.-studier, for eksempel en doktorgrad i personorientert helsearbeid her ved USN.

Skaff deg internasjonal erfaring

Alle studenter som tar et gradsprogram ved USN skal ha mulighet til minimum tre måneders utveksling som en del av studieprogrammet. 

Ved denne mastergraden er det ikke ferdig utarbeidet utvekslingspakker.

 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2025 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • Fullført og bestått bachelorgrad i sykepleie. 
 • I tillegg må du ha autorisasjon som sykepleier, og
 • minst ett års yrkespraksis som sykepleier etter endt utdanning.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2025