Viktoria Wikstrøm studerer språk og litteratur

Engelsk 1, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Nettstudier - Deltid

Studiet er en videreutdanning for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i engelsk ut over videregående skole. Det tar sikte på å dyktiggjøre lærere for arbeid med engelsk på 1.- 7. trinn.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet. Pensumlitteratur og undervisningsmateriell må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Engelsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up


Studiet er fulltegnet.

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for lærere. 

Undervisning og samlinger

Studiet er 100% nettbasert og gjennomføres i webkonferansesystemet Zoom. 
Les mer om digitale verktøy og nettundervisning. 

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas der fagstoff blir lagt ut. Studiet baserer seg på individuelt arbeid med dette, men også på klasse- og gruppediskusjoner og utprøving av undervisningsopplegg på egen skole.

Studiet omfatter ulike typer muntlige og skriftlige arbeidskrav, der praksisbasert refleksjon og kompetansedeling står sentralt. 

Det forventes at studentene selv organiserer kollokviegrupper eller andre former for samarbeid. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap og kunnskapsdeling i eget kollegium vil være en del av dette.

Det blir 5 obligatoriske nettsamlinger i høstsemesteret og 4 i vårsemesteret. 

Studentene kan ønske seg gruppe (tidspunkt) for nettsamlingene. Dette gjøres i søknadsregistreringen ved USN. Det kan velges mellom følgende tidspunkt:
Gruppe A, torsdager kl. 10 – 12 
Gruppe B, torsdager kl. 13 – 15
Gruppe C, fredager kl. 10 – 12 

Samlingsukene for høsten 2024:
Nettsamlingene for høsten gjennomføres i uke: 36, 39, 42, 44 og 46.

Det gjøres ikke opptak av nettsamlingene.

Oversikt for våren 2025 kommer i høstsemesteret 2024.

Dette lærer du 

Studiet skal heve lærernes egen språklige kompetanse, muntlig og skriftlig, og kvalifisere dem for undervisning i engelsk. Deltakerne vil lære om språket som system og språket i bruk og trene mye på å utvikle sine egne språkferdigheter. De vil arbeide med tekster, metoder og verktøy til bruk i klasserommet og lære om ulike måter å organisere og gjennomføre undervisningen på. Erfaringsutveksling er en sentral del av studiet.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

 • Emne 1: Tekst og skriftlig kommunikasjon (høstsemesteret)
 • Emne 2: Språklæring og muntlig kommunikasjon (vårsemesteret)

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsatt i skolen. 

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller kravet til engelskkunnskaper.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Du må først søke via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der. 

1. februar: Åpnes for søking hos Udir.
1. mars: Søknadsfrist hos Udir.
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
1. mai: Skoleeier har tilgang til resultatet og skal informere søker   

Søkere som har fått tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN med informasjon om videre søkeprosess. Det endelige opptaket blir gjort av universitetet innen utgangen av mai.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir.