Kompetanse for kvalitet

63

Kompetanse for kvalitet er et tilbud for lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. Studiene tilbys på campus Drammen, Notodden og Vestfold, i tillegg til nettstudier. Se fullstendig og utfyllende informasjon om hvert tilbud i oversikten under.

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Lærere kan også søke stipend- eller vikarordning for å delta på andre videreutdanningsstudier som gir studiepoeng. Se alle tilbud ved USN. 

Studentene betaler kun semesteravgift.

Fristen for å søke er 1. mars hvert år. Andre viktige frister: 

1. februar: søknadsskjema for skoleeiere tilgjengelig på udir.no. Skoleeier bør informere sine skoler og aktuelle personer om stipendordningen.

15. mars: frist for skoleeiere for å godkjenne eller avslå søkerne i søknadssystemet, og prioritere de godkjente søknadene.

Juni og juli: Suppleringsopptak ved ledige studieplasser

For mer informasjon om stipend- og vikarordning, samt andre frister, se www.Udir.no.