Skolebarn på Øren skole

Begynneropplæring, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Vestfold - Deltid

Er du ansatt i skolen på 1-7. trinn og ønsker mer formell kompetanse i å undervise i begynneropplæringen på 1-4 trinn? Fra høsten 2024 tilbyr vi et nett- og samlingsbasert studium med fokus på barns språk- og begrepsutvikling i overgangen mellom barnehage og skole. Studiet inneholder to 15 studiepoengsemner med avsluttende vurdering etter hvert semester.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

 

Studiet er fulltegnet.

Innhold

Hvert emne innehar lik fordeling av studiepoeng mellom fagene pedagogikk, norsk og matematikk.

Hvert emne er bygget opp av 3 moduler med ett arbeidskrav til hver modul.

Emne 1 har modulene (se aktiv lenke til plan)

 • «Fra barn til elev» 
 • «Lekens rolle og betydning»
 • «Begynneropplæringsdidaktikk» 

Emne 2 har modulene (se aktiv lenke til plan)

 • «Tidlig innsats»
 • «Profesjonsfaglig digital kompetanse i begynneropplæringen» 
 • «Tverrfaglige tema i begynneropplæringen»

Samlinger og undervisningsdager

Høst 2024

3 dager på campus Vestfold  4-6 september uke 36 
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 38
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 39
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 42
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 43
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 44
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 45
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 46
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 47

Med forbehold om endring

Vår 2025 

3 dager på campus Vestfold 15-17 januar uke 3
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 4
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 5
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 6
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 7
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 11
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 12
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 15
Nettsamling torsdag fra kl.09.00 til kl.15.00 uke 19

Med forbehold om endring

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Godkjent grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning. Søkere som får studieplass, må være tilsatt i skolen

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se  www.nokut.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).