Student Jørgen Janitz er i praksis på Færder VGS. Her med elevene Tia K. Hvarnes og Adrian Einvik Jensen.

Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen – Modul 2

Oslo - Deltid

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Oslo
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Modul 2 (KFR2)
 • Oppstart: Høst 2023
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Studietilbudet tilbys studieåret 2025/26

Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen (30stp) har vært et tilbud siden 2009. Studiet er et oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune. For å jobbe som rådgiver i Osloskolen stilles det krav om 30 studiepoeng i karriereveiledning.

Vi tilbyr  modul 2 (KFR2), som er en påbygning til modul 1 (KFR30). Det er løpende opptak av kvalifiserte søkere, og "førstemann til mølla"-prinsippet gjelder. 

Samlinger modul 2 (KFR2) ved Utdanningsetatens  kurssenter, Helsfyr

Det gjennomføres ni heldagssamlinger over to semestre.

Samlingsdager for studieåret 2023-2024

Med forbehold om endringer:

 • fredag 8. september 2023 (uke 36)
 • tirsdag 10. oktober (uke 41)
 • fredag 3. november (uke 44)
 • torsdag 7. desember (uke 49)
 • tirsdag 9. januar 2024 (uke 2)
 • onsdag 7. februar  (uke 6)
 • torsdag 7. mars (uke 10)
 • onsdag 3. april (uke 14)
 • tirsdag 30. april (uke 18)
 • muntlig eksamen: mai 2024, uke 22

Studiet vil inneholde forelesninger, refleksjonsoppgaver, praktiske øvelser og gruppearbeid. Studentene deles inn i nettverksgrupper med medstudenter på første samlingsdag, hvor de kan utveksle erfaringer og drøfte aktuelle faglige problemstillinger både på og mellom samlingsdagene. Du må beregne tid til 3 arbeidskrav og muntlig avsluttende vurdering. For å gå opp til avsluttende eksamen, må du ha vært tilstede på minst syv av samlingsdagene, samt levert og fått godkjent alle tre arbeidskrav.

Dette lærer du i modul 1 (KFR30)

Studiet kombinerer teoretiske, analytiske og praktiske tilnærmingsmåter innen karriereveiledning. 

Studiet vil gi grunnleggende kunnskap om blant annet 

 • karriereveiledning som fagfelt i Norge
 • veiledningsferdigheter og relasjonskompetanse
 • teorier og metoder i karriereveiledning
 • karriereveiledning i grupper og fellesskaper
 • etikk i karriereveiledning
 • digitale verktøy/arbeidsformer i  karriereveiledning

Dette lærer du i modul 2 (KFR2)

Studiet kombinerer teoretiske, analytiske og praktiske tilnærmingsmåter innen karriereveiledning. 

Studiet vil gi utdypende kunnskap om blant annet 

 • flerkulturell karriereveiledning
 • karriereveiledning og sosial inkludering
 • systemarbeid og karriereveiledning som hele skolens oppgave
 • fordypning i veiledningsferdigheter og relasjonskompetanse
 • håndtering av følelser i karriereveiledning
 • egen kompetanse og rolleforståelse

Hvem passer  studiet for?

Målgruppe for studiet er rådgivere og ansatte i andre relevante stillinger i Oslo kommune i grunn- og videregående skoler, i oppfølgingstjenesten, fagopplæring i arbeidslivet samt rådgivere i voksenopplæringen. Ansatte i Oslo kommune som ønsker å kvalifisere seg til slike stillinger,  kan også søke.

 

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning innrettet mot skole og utdanning (lærerutdanning, bachelorgrad, cand.mag.). Det kreves ingen forkunnskaper utover dette. Av hensyn til integreringen mellom teori og praksis, er det en fordel at deltakerne er ansatt i en stilling i Oslo kommune hvor karriereveiledning helt eller delvis inngår.

 

Det oppfordres til at arbeidsgivere legger til rette for at studentene kan delta uforstyrret på alle samlingsdagene.

 

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til bruk av digitale pedagogiske hjelpemidler.

Se også vårt mastertilbud

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Det kreves minimum 3 år høyere utdanning innrettet mot skole/utdanning (lærerutdanning, cand.mag., bachelorgrad el. lign.). Du må være tilsatt som rådgiver eller i andre relevante stillinger i Oslo kommune i grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, fagopplæring i arbeidslivet samt rådgiver i voksenopplæringen. 

Det oppfordres til at arbeidsgivere legger til rette for at studentene kan delta uforstyrret på alle samlingsdagene.

Dokumentasjon på relevant stilling dokumenteres med arbeidsattest eller bekreftelse fra arbeidsgiver og må vedlegges søknaden. 

For modul 2 må man i tillegg ha gjennomført og bestått "Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen - modul 1" (30 stp) eller tilsvarende studium. 

Godkjent dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Vi gjør oppmerksom på løpende opptak og "først til mølla"-prinsipp. 

 

 

 

 

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Oslo
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024