Student Jørgen Janitz er i praksis på Færder VGS. Her med elevene Tia K. Hvarnes og Adrian Einvik Jensen.

Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen

Videreutdanning for rådgivere og ansatte i relevante stillinger i Oslo kommune. Jobber du i grunn- og videregående skoler, i oppfølgingstjenesten, fagopplæring i arbeidslivet eller som rådgiver i voksenopplæringstiltak? Eller kanskje du ønsker å kvalifisere deg til en slik stilling? Da kan dette tilbudet på masternivå være noe for deg!

Velg mellom to moduler

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Oslo
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2023
Oslo
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024

Dette lærer du i modul 1 (KFR30)

Studiet kombinerer teoretiske, analytiske og praktiske tilnærmingsmåter innen karriereveiledning. 

Studiet vil gi grunnleggende kunnskap om blant annet 

 • karriereveiledning som fagfelt i Norge
 • veiledningsferdigheter og relasjonskompetanse
 • teorier og metoder i karriereveiledning
 • karriereveiledning i grupper og fellesskaper
 • etikk i karriereveiledning
 • digitale verktøy/arbeidsformer i  karriereveiledning

Dette lærer du i modul 2 (KFR2)

Studiet kombinerer teoretiske, analytiske og praktiske tilnærmingsmåter innen karriereveiledning. 

Studiet vil gi utdypende kunnskap om blant annet 

 • flerkulturell karriereveiledning
 • karriereveiledning og sosial inkludering
 • systemarbeid og karriereveiledning som hele skolens oppgave
 • fordypning i veiledningsferdigheter og relasjonskompetanse
 • håndtering av følelser i karriereveiledning
 • egen kompetanse og rolleforståelse

Hvem passer  studiet for?

Målgruppe for studiet er rådgivere og ansatte i andre relevante stillinger i Oslo kommune i grunn- og videregående skoler, i oppfølgingstjenesten, fagopplæring i arbeidslivet samt rådgivere i voksenopplæringen. Ansatte i Oslo kommune som ønsker å kvalifisere seg til slike stillinger,  kan også søke.

 

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning innrettet mot skole og utdanning (lærerutdanning, bachelorgrad, cand.mag.). Det kreves ingen forkunnskaper utover dette. Av hensyn til integreringen mellom teori og praksis, er det en fordel at deltakerne er ansatt i en stilling i Oslo kommune hvor karriereveiledning helt eller delvis inngår.

 

Det oppfordres til at arbeidsgivere legger til rette for at studentene kan delta uforstyrret på alle samlingsdagene.

 

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til bruk av digitale pedagogiske hjelpemidler.

Se også vårt mastertilbud