Barnehagelærerstudent Linda Myrvang

Spesialpedagogikk, Regional videreutdanning Midtfylke Buskerud 2024-26 (Kompetanse for kvalitet)

Ringerike - Deltid

Er du grunnskole- eller barnehagelærer og ønsker å løfte den spesialpedagogiske kompetansen din? Vi gir deg overordnede perspektiver på mangfold, inkludering, livsmestring og relasjons-kompetanse. Videreutdanningen er et samarbeid med Midtfylke Buskerud, og et tilbud til grunnskole- og barnehagelærere i regionen. Videreutdanningen gir 30 studiepoeng og går over to år.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Ringerike
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: 28.500,- pr år. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Målgruppe

Vi har reservert 10 plasser for søkere i Kongsbergregionen og Jevnaker.

Nett- og samlingsbasert

 • Høst 2024: En fysisk heldagssamling på Campus Ringerike, og fire nettsamlinger tirsdager fra kl. 1230-1600.
 • Vår 2025: En fysiske heldagssamling på Campus Ringerike, og fire sanntids nettsamlinger tirsdager fra kl. 1230-1600.
 • Høst 2025: En fysiske heldagssamling på Campus Ringerike, og fire sanntids nettsamlinger tirsdager fra kl. 1230-1600.
 • Vår 2026: En fysiske heldagssamling på Campus Ringerike, og fire sanntids nettsamlinger tirsdager fra kl. 1230-1600.

Med forbehold om endringer.

Individuelle tilpasninger

Individuell fordypning etter behov hos den enkelte student er muliggjort i form av:

 • 2/3 av pensum er felles og 1/3 av pensum er valgfritt.
 • Individuell fordyping i fagkrav.

 

Dette lærer du

Barn og unges utvikling og læring er sentralt, med to spesialpedagogiske hovedtema:

 • Psykisk helse. Innagerende og utagerende adferd, mobbing, tilknytningsvansker, ADHD, autismespekterforstyrringer, angst og depresjon.
 • Lærevansker. Språk, lesing, skriving og matematikk.

Etter fullført studium skal du kunne:

 • Bidra i kartleggingsarbeid, reflektere over funn og vurdere fornuftige tiltak for barn og unge med tanke på  lærevansker og psykisk helse.
 • Gjøre greie for sentrale trekk ved ulike lærings- og utviklingsteorier, og drøfte hvordan pedagogens læringssyn kan påvirke refleksjon, forståelse (holdninger) og tilrettelegging for barn med særlige behov.
 • Fremme mulighetsfokus i fagtekster, refleksjoner og forsking om barn og unge med særlige behov.
 • Involvere barn og unge som aktører for å skape relasjon, motivasjon og mestring.

Studie- og emneplaner

Slik søker du

For å kvalifisere for stipend- eller vikarordning og dekning av studieavgift må du søke studiet gjennom Utdanningsdirektoratets søknadsportal.

 • Velg søknadsskjema
 • Logg inn gjennom ID-porten
 • Velg: «Annet studietilbud»
 • Skriv inn navn på studietilbud:
  • Regional Spes. ped. Midtfylket»
  • Fag: «Spesialpedagogikk»
  • UH: «Universitetet i Sørøst-Norge»
  • Velg av semester: «Høst 2024» og «Vår 2025»
  • Studieavgift: skriv inn kr 14250 begge steder (høst og vår)
  • Fyll inn personlige opplysninger, og gjennomfør prosessen slik det blir forventa i resten av skjemaet
Du blir kontaktet av Universitetet i Sørøst-Norge for opptak. Dette skjer i april/mai.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsatt i skolen, eller godkjent barnehagelærerutdanning og tilsatt i barnehage. 

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.