info
Pia Amalie Saga Berberg studerer sykepleie på campus Porsgrunn

Bachelor i sykepleie – Fleksibel deltidsutdanning

Notodden - Deltid

Det er et stort behov for sykepleiere i distriktskommuner. Vi ønsker å tilby studier der folk bor og arbeider. Derfor har vi utviklet denne deltidssykepleierutdanningen for deg som bor i Telemark eller Larvik.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Fleksisykepleie Telemark
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 059
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 25
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvor foregår undervisningen?

Vi har et godt samarbeid med kommunene som denne utdanningen er rettet mot, slik at du ved fullført studium har sykepleierkompetanse som er velegnet for å arbeide som sykepleier i distriktet.

Undervisningen foregår på nett, i praksis, på lokale ferdighetssentre i Bø og Seljord, og på våre campus henholdsvis på Notodden og i Bø.

For opptak kreves bostedsadresse i en av følgende kommuner: Bamble, Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kragerø, Kviteseid, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Porsgrunn, Seljord, Siljan, Skien, Tinn, Tokke, Vinje eller Larvik.

Hvordan foregår undervisningen?

keyboard_backspace Timeplan høsten 2024 (.pdf)

Dette studiet er en 75 prosents deltidsutdanning over fire år. Gjennomsnittlig  forventes det 29-33 timer studieinnsats per uke, med noe variasjon fra semester til semester.

Derfor anbefaler vi at du ikke jobber mer enn 50 prosent ved siden av studiene.

Dette studiet har fleksibel undervisning hvor digitalt (og fysisk) læringsmiljø vektlegges. Undervisningen består av:

 • webinarer
 • læringsgrupper
 • fysiske og digitale simuleringsaktiviteter
 • kliniske studier i praksisfeltet

Dette betyr at vi tilbyr synkron (i sanntid) og asynkron (opptak) nettundervisning og veiledning. Vi fokuserer på aktiv og selvledet læring, samarbeidslæring og bruk av digitale ressurser (video, podkast, nettside etc.) og digitale verktøy for læring.

Studiet vil ha varierende antall webinarer og fysiske samlinger per semester. For eksempel er det i første semester lagt opp til 29 webinarer og tre fysiske samlinger. Du blir tildelt en læringsgruppe i første semester som består av studenter som bor i nærheten av der du bor (så langt det lar seg gjøre) og som følges opp av sykepleiere og AKS-sykepleiere (avansert klinisk allmennsykepleier) som har lokal tilknytning. Disse sykepleierne og AKS-ene har et særskilt ansvar for veiledningen sammen med andre ansatte ved USN. Hensikten med læringsgruppene er å stimulere til et læringsfelleskap som skaper motivasjon og utvikling gjennom fordypning i litteratur, dialog og deling av kunnskap.

Dette studiet er basert på omvendt undervisning (eng. Flipped classroom). Kort fortalt jobber du med ulike læringsressurser før en samling, mens tiden på samlingen brukes til aktiv læring. Det som tradisjonelt skjer i klasserommet flyttes altså ut og motsatt. Dette krever god ledelse av egen læring. Samtidig får du veiledning underveis og sluttvurdering på ditt arbeid fra lærere og medstudenter. Mange av læringsaktivitetene skjer gjennom samarbeidslæring før, under og etter samling.

Kliniske studier

Praksis- og praksisrettede studier utgjør halvparten av sykepleierstudiet. I praksisstudier får du anledning til å anvende teoretisk og praktisk kunnskap og utøve profesjonens verdier. I deltidsstudiet er praksismodellen utviklet sammen med praksisfeltet. For å ha økt fleksibilitet planlegges praksisstudier hovedsakelig i egen kommune eller nærkommune, så langt det lar seg gjøre.

For å opprettholde prinsippet om deltid og fleksibilitet kan praksisperiodene strekkes ut i tid.

Nærmere beskrivelse av rammer og forhold tilknyttet til praksisstudier finner du her.

Dette lærer du

Studiet har samme læringsutbytte som sykepleierutdanning på heltid, som betyr at sluttkompetansen etter endt utdanning er den samme. Som sykepleier jobber du med mennesker og har fokus på hvordan sykdom og behandling påvirker pasientens liv og livskvalitet. Derfor er temaer som helse, livsglede, mestring og hverdagsrehabilitering viktige i utdanningen.

Som sykepleier trenger du en solid teoretisk kunnskapsbase. 50 prosent av studiet er en innføring i sykepleievitenskapelige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige kunnskapsområder, som blant annet:

 • sykepleie
 • anatomi/fysiologi
 • farmakologi
 • sykdomslære og mikrobiologi
 • psykologi
 • pedagogikk
 • kommunikasjon
 • etikk
 • ledelse og administrasjon

Hvorfor velge bachelor i sykepleie?

Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke om autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier har du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre – fra fødsel til død – både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder både i Norge og i utlandet.

Som sykepleier vil du alltid møte faglige utfordringer og hele tiden utvikle deg teoretisk og personlig, uavhengig av hvilken sektor i helsetjenesten du velger å jobbe i.

Sykepleieren spiller en avgjørende rolle i helsevesenet og har mange funksjoner:

 • forebyggende og helsefremmende
 • behandlende – lindrende – rehabiliterende
 • fagutviklende – undervisende
 • administrative

Sykepleieyrket er ansvarsfullt og krevende, men også variert og givende. Det er et fagfelt i rivende utvikling med økende krav til kompetanse.

Hva slags jobb får du?

Behovet for sykepleiere er stort, og arbeidsmulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Sykepleiere jobber i alle felt i helsetjenesten: sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Sykepleier mellom senger i sykehusmiljø

Dette tjener du som sykepleier

Det er ikke i tvil om at sykepleiere gjør en viktig jobb. Mange mener sykepleiere tjener for dårlig. Det kan selvfølgelig diskuteres, men som ferdig utdannet sykepleier tjener du godt nok til å få en god hverdag.

Videre sykepleierutdanning

Sykepleierutdanningen kvalifiserer deg til mange ulike videreutdanninger og mastergrader både ved USN og andre institusjoner.

Vi tilbyr flere master- og videreutdanninger:

Vi tilbyr også en doktorgrad i personorientert helsearbeid.

Er du interessert i etter- og videreutdanning innen sykepleie og helsefag finner du hele tilbudet her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av sykepleieutdanningen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • NO3MA3: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

  NO3MA3: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

I tillegg må du ha en geografisk tilknytning til utdanningsstedet. Det betyr at du må ha bostedsadresse i en av følgende kommuner:

 • Bamble
 • Drangedal
 • Fyresdal
 • Hjartdal
 • Kragerø
 • Kviteseid
 • Larvik
 • Midt-Telemark (tidligere kommunene Bø og Sauherad)
 • Nissedal
 • Nome
 • Notodden
 • Porsgrunn
 • Seljord
 • Siljan
 • Skien
 • Tinn
 • Tokke
 • Vinje

Inntil 80 % av studieplassene blir satt av til søkere med bostedsadresse i følgende kjernekommuner: Drangedal, Fyresdag, Hjartal, Kviteseid, Midt-Telemark (tidligere kommunene Bø og Sauherad), Nissedal, Nome, Notodden, Seljord, Tinne, Tokke og Vinje.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Deltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Deltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud