info
Anestesistudenter ved sykeseng på SIM-senteret ved Campus Vestfold

Master i anestesisykepleie

Vil du jobbe selvstendig i et komplekst, dynamisk og stimulerende fagmiljø? Som anestesisykepleier har du ansvar for pasienter som trenger anestesi, analgesi og sedering i forbindelse med operasjoner, undersøkelser og behandling.

Velg studieretning

Er du allerede anestesisykepleier, men mangler mastergraden, kan du søke innpass.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Deltid
Høst 2024
 

Hvorfor velge anestesisykepleie?

En anestesisykepleier må mestre hyppige og raske fokusskifter under operasjoner hvor pasientens tilstand kan endre seg raskt, og i forbindelse med skader, ulykker og svikt i livsviktige funksjoner. Med en master i anestesisykepleie fra USN vil du få den avanserte kompetansen du trenger for å kunne vurdere situasjoner selvstendig, ta faglig begrunnede valg og sette i gang livreddende behandling i samarbeid med andre profesjoner.

Du vil i hovedsak jobbe på en operasjonsavdeling, men må også kunne ivareta pasienter i akutte situasjoner både i og utenfor sykehuset. Anestesisykepleiere har ansvar for pasienter i alle aldre – fra den nyfødte til de eldste eldre. Det er et stort behov for anestesisykepleiere i Norge.

 

Hva slags jobb får du?

Anestesisykepleiere jobber i hovedsak på anestesi-, operasjons- og postoperative avdelinger. Mange jobber også på akuttmottak, smerteklinikker, eller med prehospitalt arbeid og transport av akutt eller kritisk syke pasienter. Det er også behov for anestesisykepleiere i krigs- og katastrofearbeid, humanitært arbeid, beredskapstjeneste og innen offshorevirksomhet.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har en klar klinisk profil. Derfor foregår store deler av studiet der jobben faktisk gjøres, og masteroppgaven skal knyttes tett opp til relevante kliniske problemstillinger. USN har tett kontakt med arbeidslivet og våre fagansvarlige har selv kombinerte stillinger slik at du vil få den mest oppdaterte kompetansen i feltet.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser i Buskerud, Telemark og Vestfold. Studentene blir fordelt etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Dette lærer du

Anestesisykepleiere har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar og er til stede hos pasienten gjennom hele det preoperative forløpet. De kan gjennomføre generell anestesi ved enklere inngrep på ellers funksjonsfriske pasienter. I samarbeid med anestesilege skal anestesisykepleier kunne gi anestesi til pasienter med mer komplekse sykdommer, men kan selvstendig overvåke pasienter under regionalanestesi, dyp sedasjon og narkose.

USN er det eneste universitetet i Norge som tilbyr en monofaglig master i anestesisykepleie. Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Du kan søke om å avslutte etter gjennomførte 90 studiepoeng, som kvalifiserer til tittelen anestesisykepleier.

USN er kjent for å ha en masterutdanning av høy kvalitet som tiltrekker seg søkere fra hele landet.

Studiet gjennomføres på campus Vestfold som har et helt nytt simuleringssenter i 2020, med blant annet en autentisk operasjonsstue. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Videre utdanningsmuligheter

Studieprogrammet kvalifiserer til relevant doktorgradsprogram. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak ved ph.d.-programmet i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Ved denne mastergraden er det kun mulig med kortere mobilitetsopphold i utlandet, hos utvalgte partnere. Ta kontakt med din programkoordinator for detaljer rundt dette.