Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Institutt for optometri, radiografi og lysdesign er lokalisert i Kongsberg og Drammen og omfattar utdanning og forsking innan dei tre fagretningane optometri og synsvitskap, radiografi og arkitektonisk lysdesign. Vi er stolte av å tilby landets einaste utdanningar i optometri og arkitektonisk lysdesign.

Forskning 

Institutt for optometri, radiografi og lysdesign har ein omfattande forskingsaktivitet. Våre tilsette er med i følgjande forskingssenterar og etablerte forskingsgrupper:

 

Andre sentrale pågåande forskingsprosjekt er:

  • Harmonic - Hjertekateterisering av barn med medfødt hjartefeil 
  • CoTecH - Samskapt helseteknologi
  • XR4Human - Forskning på eXtended Reality (XR)

I Cristin finn du publiseringane til alle våre tilsette

Nasjonalt senter for optikk, syn og augehelse

Nasjonalt senter for optikk, syn og augehelse i Kongsberg er Noreg sitt leiande senter innan forsking, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling i optikk, syn og augehelse. Vi bidrar til å fremme gode lys- og synsforhold og førebygger synsproblem i dei ulike fasane til livet. Vi bruker det siste av ny teknologi og undersøkingsmetodar. Hos oss møter du høgt kvalifisert personell, og vi tilbyr synsundersøking òg for privatpersonar.

Regionalt, globalt og internasjonalt samarbeid

Vi har eit utstrekt samarbeid med både offentlege og private aktørar i fagfelta våre i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Utdanningane våre blir utarbeidde i samarbeid med arbeidslivet og samarbeidspartnarar som helseføretak, kommunar, organisasjonar og utdanningsinstitusjonar nasjonalt og internasjonalt. Vi har fokus på livslang læring og utdanningar som ivaretek behovet i arbeidslivet for kompetanse og utvikling.

Våre langsiktige ambiasjonar

Vi gjer det synleg!
Vi finn nye løysingar for korleis optometri og synsvitskap, radiografi og arkitektonisk lysdesign kan møte utfordringane i samfunnet og i arbeidslivet, samtidig som vi bidreg til ei berekraftig samfunnsutvikling.

  • Instituttet er ein attraktiv akademisk arena med ein personorientert kultur.
  • Utdanningane våre er på nivå med dei beste, mest anerkjende tilsvarande utdanningar internasjonalt og gir tilgang til den internasjonale arbeidsmarknaden i tillegg til det norske.
  • Kandidatane våre er innovative, reflekterte og autonome, har kompetanse i tverrfagleg samarbeid og forstår viktigheita av livslang læring.
  • Vi forskar i samarbeid med studentar, samfunn og arbeidsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt, i ein felles ambisjon om styrke og auke kompetansen innfor våre fagområde for å bidra til å løyse samfunnsutfordringar.
  • Vi legg til rette for livslang læring, oppgåvedeling og tverrfagleg samarbeid internt i USN, i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
  • Vi formidlar aktivt og tydeleggjer viktigheita av godt syn, helsefremjande lysdesign og riktige radiologiske helsetenester.

Bachelorutdanningar

Masterutdanningar

Etter- og videreutdanningar

 

Aktuelt frå instituttet