Hans A. Hauge

Instituttleder
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (K-111)

Kompetanse

 • Funksjonshemming
 • Sosial innovasjon 
 • Tverrfaglig samarbeid/ samhandling og ledelse
 • Flyktninger
 • Helsefremmende arbeid

CV

Utdanning:

 • PhD, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Mag.art. i sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 1996-dd Høgskolelektor/ førstelektor/ førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold/ Høgskolen i Telemark/ Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2000-2003 Stipendiat, Universitetet i Bergen
 • 1987-1997 Miljøarbeider i psykiatriske sykehus og boliger for utviklingshemmede

Publikasjoner

Publikasjoner

 • Enjolras, N., Loga, J. M., Kobro, L. U and Hauge, H. A. (in press). «Social Enterprises in Norway. Models and Institutional Trajectories”. In Defourny, J. et.al. (Eds). Social enterprises in Western Europe. London: Routledge
 • Eide, K., Gullslett, M. & Hauge, H.A. (in press). Sosial innovasjon som tilnærming til arbeidsinkludering. I Gjertsen, H., Melbøe, L. og Hauge, H.A. (red.) Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Oslo: Universitetsforlaget
 • Hauge, H.A. (in press). Sosialt entreprenørskap for «normalisering» av personer med utviklingshemmings sin deltakelse i det ordinære arbeidslivet. I Gjertsen, H., Melbøe, L. og Hauge, H.A. (red.). Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Oslo: Universitetsforlaget
 • Kjelaas, I., Eide, K., Vidarsdottir, A.S., & Hauge, H.A. (2020). Å føle seg angrepet intellektuelt: Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Acta Didactica Norden14(1), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7871
 • Eide, K. Lidén, H., Haugland, B., Fladstad, T, & Hauge, H.A. (2018). Trajectories of ambivalence and trust: experiences of unaccompanied refugee minors resettling in Norway. European Journal of Social Work.Published online: 02 Aug 2018. https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1504752
 • Hauge, H.A. (2017). Social enterprise in Norway – caught between collaboration and co-optation? Peer Review on “Fostering social entrepreneurship to tackle unmet social challenges”. Brussels: Mutual Learning Programme, DG Employment, Social Affairs and Inclusion
 • Hauge, H. A. and Wasvik, T.M. (2016). «Social enterprise as a contested terrain for definitions and practice: The case of Norway”. In Andersen, L.L., Gawell, M. & Spears, R (Eds.) Social Entrepreneurship and Social Enterprise. Nordic Perspectives. London: Routledge
 • Hauge, H.A., Henriksen, F.T., Lund, A.G., Nærum, B., Hollup, O. & Nordlund, I (2015). Integrering av teori- og praksisstudier i profesjonsutdanning: Å bli vernepleier med egen arbeidsplass som læringsarena. Fontene Forskning 2/2015, s. 36-48 (http://hdl.handle.net/11250/2438368)
 • Hauge, H. A. (2011): How can employee empowerment be made conducive to both employee health and organisation performance? An empirical investigation of a tailor-made approach to organisation learning in a municipal public service organisation. PhD at University of Bergen, Norway, https://bora.uib.no/handle/1956/5040