Illustrasjonsbilde av øyedråpebehandling

GKD2 – Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 (Klinisk optometri 2)

Kongsberg - Deltid

Optikere med autorisasjon som har opplæring i bruk av diagnostiske medikamenter enten i sin grunnutdanning eller i form av tilleggsutdanning bekreftet ved utstedelse av bevis fra Norges Optikerforbund, kan rekvirere øyedråper til diagnostisk bruk.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Kongsberg
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: 30.000,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger 2024

Samlinger GKD1:

 • Uke 15: 3/4
 • Uke 23: 4/6 - praktisk eksamen (sammen med GKD2)
 • Dato for skriftlig digitalt eksamen er ikke fastsatt
 • I tillegg kommer det en del egenarbeid.

Samlinger GKD2:

 • Uke 15: 4/4 - 5/4
 • Uke 20: 13/5 - 14/5
 • Uke 23: 3/6 - 4/6, inkludert praktisk eksamen
 • Uke 24: 11/6 - skriftlig digital eksamen

Alle samlinger er fysisk på Campus Kongsberg

Dette er klinisk optometri 2 – Diagnostiske medikamenter, undersøkelsesmetoder og okulær patologi

Formålet med utdanningen er å gi nødvendig kunnskap og ferdigheter til å praktisere med diagnostiske medikamenter på en sikker og hensiktsmessig måte til pasientens beste. Videre har utdanningen som siktemål å gi forståelse for viktigheten av faglig vurdering og sikker bruk av okulære diagnostiske medikamenter.

Etter gjennomført og bestått utdanning kan du søke rekvireringsrett for diagnostiske medikamenter basert på Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og føringer fra Statens legemiddelverk. Signert søknad med vedlegg sendes på eget søknadsskjema til Norges Optikerforbund, Spesialistgodkjenningskomiteen, Øvre Slottsgate 18/20, 0157 Oslo.

Målgruppe for klinisk optometri 2

Dette kurset er rettet mot optikere med optometriutdanning på minst treårig høgskolenivå eller bestått godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 1.

Hvorfor ta klinisk optometri 2?

Rekvireringsrett til diagnostiske medikamenter gir deg mulighet til selvstendig å benytte okulære diagnostiske medikamenter i egen praksis. Rekvireringsrett til diagnostiske medikamenter er en av forutsetningene for opptak til mastergrad i optometri og synsvitenskap.

Dette lærer du hos oss

Kurset inneholder generell farmakologi, okulær farmakologi, kliniske diagnostiske metoder, førstehjelp relatert til bruk av diagnostiske medikamenter og okulær patologi.

Undervisningen gis i form av nettbaserte forelesninger, digitale læringsressurser, og campus-baserte samlinger med forelesninger, demonstrasjoner av kliniske metoder, og praktisk øvelse i kliniske diagnostiske metoder. Av andre læringsaktiviteter inngår selvstudium, oppgaver og loggbok for klinisk praksis.

Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 (Klinisk optometri 2) har avsluttende praktisk/klinisk eksamen og teoretisk eksamen som begge må bestås.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 vår

Opptakskrav

Norske søkere

Søker må ha autorisasjon/lisens som optiker i Norge basert på en 3-årig bachelorgrad i optometri eller tilsvarende høyskoleutdanning. Hvis innholdet i ”Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 1" (GKD1) ikke er inkludert som en del av søkers bachelorgrad, må søker ta GKD1 i tillegg. 

Alle søkere med 2-årig optometri utdannelse fra Norge (dvs. fra 1989 eller eldre) må ha bestått GKD1 fra tidligere eller ta GKD1 samtidig som GKD2. 

Utenlandske søkere

Utenlandske optikere som ønsker å søke om autorisasjon i Norge må vedlegge kopi av sin norske lisens som er basert på en 3-årig bachelorgrad i optometri eller tilsvarende høyskoleutdanning. Hvis innholdet i ”Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 1" (GKD1) ikke er inkludert som en del av søkers bachelorgrad, må søker ta GKD1 i tillegg. 

Søkere med dansk utdannelse eldre enn 2011, må ha bestått GKD1 fra tidligere eller ta GKD1 samtidig som GKD2. For søkere med bachelorutdanning fra andre land vil behovet for å ta GKD1 bli vurdert ut fra utdanningssted og innhold i bachelorutdanningen. 

 

Dersom du trenger GKD1 for å kvalifisere til opptak på GKD2 vil du få tilbud om å ta GKD1 samtidig som GKD2. Studenter som tar GKD1 og GKD2 samtidig, vil få en større arbeidsbelastning.  

GKD1 skal gi generell kunnskap og ferdigheter tilsvarende det nivået som ble undervist i den 3-årige optikerutdanningen før ordningen med bruk av diagnostiske øyedråper ble innført av norske myndigheter i 2004.

Pris for GKD1: kr. 13 500

Språkkrav

Hvis du ønsker å ta GKD2 med engelsk som undervisningsspråk må du dokumentere dine engelskkunnskaper

Hvis du ønsker å ta GKD2 med norsk som undervisningsspråk og har utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere at du fyller vilkårene for språkkrav i norsk og engelsk.