Student og underviser i avansert klinisk allmennsykepleie

Videreutdanning i veiledning for praksisveiledere i helse- og sosialfag

Drammen, Porsgrunn og Vestfold - Deltid

Er veiledning en del av din arbeidshverdag eller ønsker du at det skal bli det? Denne utdanningen skal bidra til å høyne din kompetanse innen veiledning og gi deg den handlingskompetansen du trenger for å tilrettelegge for studenters læring og læringsaktiviteter i praksisstudier.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen, Porsgrunn og Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 10
 • Kostnader: Gratis
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 60
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger høsten 2024

Det blir i løpet av studiet satt opp tre samlinger på campus, i tillegg til tre digitale samlinger.

Samlinger blir holdt tirsdag og onsdag i uke 37, 40 og 46 . 

 

Dette er veiledning

Intensjonen med utdanningen er å bidra til å høyne kompetansen innen veiledning blant annet gjennom å utfordre studenten på å utvikle nye perspektiver på egen veiledning.

Målgruppe

Målgruppen er praksisveiledere for studenter fra barnevern-, optometri-, radiografi-, sykepleie- eller vernepleierutdanning ved USN, eller personer som er tiltenkt en rolle som fremtidig praksisveileder for USN studenter.

Dette lærer du hos oss

Kunnskapsgrunnlag for veiledning:

Læring

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledning
 • Yrkesetisk holdning og handling
 • Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning
 • Metoder for vurdering og evaluering

Veiledningsteori og veiledningsmetodikk: Veilederrollen

 • Veiledningsmetoder
 • Veiledning som metode for å høyne etisk kompetanse blir også vektlagt i tråd med departementets og KS' satsing på etikk i helse- og omsorgssektoren.

Hva slags jobb får du?

Studiet er spesielt tilpasset veiledning i utdanningssammenheng innen helse og sosialsektoren, men kunnskapen og kompetansen kan anvendes i andre virksomhetsområder, for eksempel veiledning av pasienter og pårørende, kolleger og ledere så vel som kursvirksomhet og internopplæring.

Slik er studiet

Studiet kombinerer fysiske og digitale samlinger på våre ulike campus, selvstudier, ulike former for samarbeidslæring, veiledning, samt veiledning på egen veiledning. Studiet består av 6 samlingsdager (oppmøte kl.09.00 - 15.00), innlevering av arbeidskrav og innlevering av hjemmeeksamen. 

For å få godkjent utdanningen, samt å kunne stille til eksamen, må deltagelsen på samlingsdagene være minimum 80 prosent.

Avsluttende vurdering: Utdanningen avsluttes med en tre ukers individuell hjemmeeksamen som vurderes til bestått/ ikke bestått.

 

 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Målgruppen for denne videreutdanningen er praksisveiledere som veileder studenter fra barnevern-, optometri-, radiografi-, sykepleie- eller vernepleierutdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge, eller personer som er tiltenkt en rolle som fremtidig praksisveileder for USN studenter.

Opptakskravene er:

 1. Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag. Legg kopi av vitnemål inn i elektronisk søknad.
 2. Skriftlig dokumentasjon/ bekreftelse fra din leder på at du innehar eller skal inneha praksisveilederrollen for USN-studenter. Legg dokumentasjon/ bekreftelse inn i elektronisk søknad.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk- og engelskkunnskaper.

Vedrørende opptaket: Ved dette opptaket er det løpende opptak. Det vil si «først til mølla»- prinsippet og kvalifiserte søkere blir prioritert i den rekkefølge søknaden kommer inn. Det er totalt 60 studieplasser. Det vil bli opprettet venteliste. Det er svært viktig at all nødvendig dokumentasjon vedlegges søknaden når den innsendes.