Illustrasjonsbilde av sårstell

Sår - Forebygging, behandling og lindring

Drammen - Deltid

Er du ansatt i spesialist- eller kommunehelsetjenesten og ønsker deg økt kompetanse innen området sår? Da har vi et spennende studietilbud for deg!

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Kr. 42.000,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger - 2024/2025

Det er to samlingsuker i hvert semester. Mandag - Fredag fra kl. 09:00 - 16:00.

Samlingsdatoer for studieåret 2024/2025

uke 42 (14-18/10- 24)
uke 49 (2-6/12- 24)
uke 3 (13-17/1- 25)
uke 11 (10-14/3- 25)

 

Dette er sår – Forebygging , behandling og lindring

Siden høsten 2008 har vi tilbudt videreutdanning i sår. Utdanningen ble fra høsten 2011 utvidet til 30 studiepoeng. Studiet er utviklet i samarbeid med representanter fra helsetjenesten.

Hovedmålsettingen med utdanningen er at studenten etter endt studie skal ha tilegnet seg økt kompetanse til å:

 • kunne foreta risikovurderinger
 • igangsette forebyggende og behandlende tiltak
 • vurdere behovet for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder 2 hovedtemaer med tilhørende delemner.

Pasienter med sår. Fysiologi, patofysiologi og psykososialt aspekter

Delemne 1: Huden, sirkulasjon og sårtilhelingsprosess
Dette tema gir studentene et teoretisk grunnlag for å forstå og vurdere både normal funksjon av- og patologi i huden og karsystemet, utvikling av sår og sårhelingsprosessen.

Delemne 2: Psykososiale aspekt ved å leve med sår
Dette tema gir studentene kunnskap om konsekvenser av sår på individnivå.

Delemne 3: Forekomst og forebygging av sår i et samfunnsøkonomisk perspektiv
I dette tema får studenten grunnleggende teoretisk kunnskap om- og praktiske ferdigheter i hvordan ulike typer sår kan forebygges.

Delemne 4: Å arbeide kunnskapsbasert
I dette tema får studentene undervisning om- og praktisk trening i litteratursøk i bibliotek databaser og kritisk analyse av forskningslitteratur. Videre får studenten undervisning om- og praktisk innføring i bruk av IKT til læring. Hensikten er at studenten lærer seg å studere/arbeide kunnskapsbasert og presenterer kliniske refleksjoner og beslutninger på mastergradsnivå.

Delemne 5: Dokumentasjon og diagnostikk
I dette tema får studentene teoretiske og praktiske kunnskaper om tradisjonelle og innovative metoder for dokumentasjon og kommunikasjon mellom parter i tverrfaglige team rundt sårbehandling.

Pasienter med kronisk/vanskelig helende sår

Delemne 1: Venøse-, arterielle-, diabetes- og trykksår
I dette tema får studenten grunnleggende teoretisk kunnskap om- og praktiske ferdigheter i diagnostisering, forebygging og behandling av venøse-, arteriell-, diabetes- og trykksår.

Delemne 2: Mikrobiologi og hygiene
Dette tema tar for seg kunnskaper om kolonisering av sår, infeksjonsfremkallende mikroorganismer, og hygiene.

Delemne 3: Sårinfeksjoner
Her tilegner studentene seg kunnskaper og praktiske ferdigheter i vurdering, diagnostisering og behandling av sårinfeksjoner.

Delemne 4: Tverrprofesjonelt/etatlig samarbeid i sårbehandling
Dette tema tar for seg kunnskaper om- og redskaper til å arbeide tverrprofesjonelt og tverretatlig i forbindelse med behandling av pasienter med sår.

Hvem kan søke?

Studiets målgruppe er sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å tilegne seg spesialkompetanse og arbeide kunnskapsbasert innenfor sårbehandling. Søkere må være i klinisk arbeid med tilgang til pasienter med sår.

Slik er studiet lagt opp

Studiet er på 30 studiepoeng og er lagt opp som et deltidsstudium over to semestre. Studiet er organisert i fire samlinger over fem dager, totalt 20 dager. En til to dager pr. samling er lagt opp til digital undervisning eller selvstudium.

Studiets består av asynkrone og synkrone ressursforelesninger og workshops som foregår på felles samlinger. Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver som tar utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger og er aktivt deltagende på universitetets elektroniske læringsplattform (Canvas). 


 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Studiets målgruppe er sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å tilegne seg spesialkompetanse og arbeide kunnskapsbasert innenfor sårbehandling. I tillegg kreves minimum 2 års klinisk erfaring fra direkte pasientrettet arbeid.

Studentenes kliniske erfaringer vil inngå som viktige elementer i en problembasert undervisningsform. Det forutsettes derfor at studenten er i relevant klinisk arbeid under gjennomføringen av studiet for å muliggjøre integrering av teori og praksis.

For å bli tatt opp på studiet må kandidaten ha følgende: 

- Bachelorgrad eller 3 årig høgskoleutdanning i sykepleie. 

- I tillegg kreves minimum 2 års klinisk erfaring fra direkte pasientrettet arbeid etter bachelor i sykepleie. 


Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk