Student i verksted på campus Rauland

Tradisjonskunst – håndverk, identitet og kultur, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Rauland - Deltid

Gi elevene dine en ekstra inspirasjon innenfor tradisjonelle håndverksteknikker i tre, metall og tekstil. Lær om ulike formuttrykk, kulturarv og kulturhistorie. Denne videreutdanningen har et praktisk og tverrfaglig fokus rettet mot materiell og immateriell kulturarv, kultur, identitet og mangfold.

 • Søknadsfrist: 01.08.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Rauland
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via vikar -eller stipendordningen. Pensumlitteratur og undervisningsmateriell må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 01.08.2024
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Studieopplegg

Studiet er nett- og samlingsbasert. Det er tre timer nettundervisning i uken kombinert med selvstendig arbeid. I tillegg er det to samlinger over tre dager per semester.

Det legges opp til differensiert opplegg for 1.-7. trinn, 5.-10. trinn og valgfag internt i gjennomføringen ut fra studentenes behov. 

Nettundervisning hver torsdag kl. 1200-1500.

Samlinger høsten 2024:

Første nettundervisning 29. august 2024 uke 35
Nettundervisning hver torsdag kl. 1200-1500  
Samling på campus Rauland (tirsdag - torsdag) uke 39
Samling på campus Rauland (tirsdag - torsdag)  uke 44

Eksamen i uke 49.

Samlinger våren 2025:

Oppstart nettundervisning vårsemesteret 16. januar 2025 uke 3
Nettundervisning hver torsdag kl. 1200-1500  
Samling på campus Rauland  uke 6
Samling på campus Rauland uke 14

Eksamen: tidspunkt kommer senere

Med forbehold om endringer. 

All undervisning på nett og samlinger er obligatorisk. 

Les mer om digitale verktøy og nettundervisning.

Studentarbeid tradisjonskunst
Tre studenter driver trearbeid i verkstedet på campus Rauland.
Tekstilkunst. Student i verkstedet på campus Rauland.

Hvem passer utdanningen for

Dette studiet er for deg som underviser i kunst- og håndverksfaget, og i valgfagene kulturarv og praktisk håndverksfag. Videreutdanningen er også aktuell for deg som underviser i programfag på videregående skole i håndverk, design og produktutvikling eller for kulturskolelærere.  

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for lærere

Dette lærer du hos oss

Kjerneområder i studiet er praktisk håndverk og skapende arbeid, kulturarv og tradisjon i endring, sett i forhold til LK20, relevante kompetansemål, tverrfaglige tema og prosjektarbeid. Gjennom varierte arbeidsformer vil du lære om:

 • Vern og videreføring av materiell og immateriell kulturarv
 • Tradisjonsprosesser, identitet og kulturelt mangfold
 • Håndverkstradisjoner og tilhørende gjenstandskultur: gjenstander, begreper, dekor, symbol og meningsinnhold, og den historiske og kulturelle konteksten de står i.
 • Ulike tradisjonelle håndverksteknikker innen materialområdene tre, metall og tekstil
 • Bærekraftig og helthetlig forståelse av materialer: egenskaper, kvalitet, material- og ressursbruk, gjenbruk
 • HMS, verktøybruk og -forståelse
 • Tradisjonskunstens egenart og formspråk; lokale, regionale og globale formuttrykk
 • Ideutvikling og skapende læringsprosesser
 • Undervisningsplanlegging og utvikling
 • Vurderingspraksis

På studiet vil du arbeide med eget praktisk skapende arbeid og få erfaring innen ulike håndverksteknikker. Det legges vekt på hvordan en forbereder og gjennomfører et undervisningsopplegg i forhold til differensierte grupper og tilrettelegging for individuelle variasjoner og gode mestringsopplevelser hos den enkelte elev.  

Eksempel på ulike tradisjonelle håndverksteknikker innen tre, metall og tekstil kan være: Spikking, sveiping, uthuling, trådarbeid, kjedemaking, kaldsmiing, båndveving, skinnarbeid, plantefarging og filting.

Last ned foreløpige emneplaner som .pdf:

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsatt i skolen. 

Deltaker må ha tilgang på en klasse/gruppe hvor prosjekter knyttet til studiet kan gjennomføres.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir) 

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærereInteresserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der. 

 • Det åpnes for søking hos Udir 1. februar
 • Søknadsfristen er 1. mars
 • Skoleeiere skal behandle søknadene innen 15. mars.
 • Søkere skal få beskjed fra sin skoleeier i månedsskiftet april/mai om søknaden er innvilget eller avslått. 

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet. 

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir.