Barnehagelærerstudent Linda Myrvang

Spesialpedagogikk, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Porsgrunn - Deltid

Her får du en videreutdanning bestående av 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1. har fokus på «tilpasset opplæring» og emne 2. fokuserer på «mangfold og inkludering». Arbeidskravene er praksisnære med oppgaver som skal gjennomføres i egen klasse.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 70
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger og undervisningsdager

Høst 2024 

Uke Undervisningsform Dato
35 Fysisk Porsgrunn 29. og 30. august
37 Digital 12. september
39 Fysisk Porsgrunn 26. og 27. september
41 Digital 10. oktober
43 Fysisk Porsgrunn 24. og 25. oktober
45 Digital 7. november

Nettsamlinger aktuelle torsdager fra kl.08.30 til kl.11.30

med forbehold om endring

 

Vår 2025 

Uke Undervisningsform Datoer
4 Fysisk Porsgrunn 23.og 24. januar
6 Digital 6. februar
10 Fysisk Porsgrunn 6. og 7. mars
12 Digital 20. mars
15 Fysisk Porsgrunn 10. og 11. april
18 Digital onsdag 30. april

Nettsamlinger aktuelle torsdager fra kl.08.30 til kl.11.30, 

med unntak av siste digitale samling som blir på en onsdag.

med forbehold om endring

Hvorfor spesialpedagogikk?

Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i en inkluderende skole. Dette studiet bygger på ulike læringsperspektiv, men vil ha hovedfokus på interaksjonens betydning for individets læring og utvikling gjennom aktiviteter i sosiale kontekster. Kunnskap om barns og unges individuelle forutsetninger og læringsmiljøets betydning er vesentlig for å lykkes i arbeidet med tilpasset opplæring og inkludering.

Etter endt videreutdanning her bør du kunne tilrettelegge for personer med ulike læreforutsetninger gjennom fokus på relasjon, mestring og deltagelse.

Emneplaner

Studiet inneholder disse to emneplanene.

SPESM1 og SPESM2, du finner innholdet nederst på siden. Nytt er en ekstra samling. Dette framkommer ikke i emneplan SPESM1 ennå, da den er til revisjon.

Se samlingsoversikt.

Eksamensformen vil være skriftlig hjemmeeksamen etter hvert semester med gradert karakter.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning eller barnehagelærerutdanning (den siste med tilleggsutdanning for å undervise på 1.-4. trinn).

Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i undervisningen.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se  www.nokut.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).