Herman Lynne, masterstudent i design, kunst og håndverk

Programmering 1, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Nettstudier - Deltid

Et nettbasert studium for lærere som ønsker å utvikle kompetanse i programmering og didaktisk anvendelse av programmering på trinnene 1-7.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur og undervisningsmateriell må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 50
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Målgruppe

Studiet er for lærere som underviser på 1.-7. trinn og som ønsker å utvikle undervisningskunnskap i programmering. Det kreves ingen forkunnskaper.

Lærere må ha tilgang til egen klasse og ha ulike programmbare enheter på sin skole.

Organisering og samlinger

Studiet er nettbasert. Studiet er delt i to emner på  7,5 studiepoeng på hvert emne. Det stilles et krav til 80 % tilstedeværelse i undervisningen for å kunne fremstille seg til eksamen. Studentene følges opp med noen økter veiledning på nett i tillegg til undervisningsøktene. Studentene oppfordres til å danne studiegrupper på nett. Det vil også bli utviklet videoressurser som det forventes at studentene jobber med på egenhånd. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene, og krav om 80 % fremmøte for å kunne avlegge eksamen.

Samlingsdatoer studieåret 2024-2025

Alle samlinger foregår på tirsdager, fra klokken 12.15 -15.15. Samlingene er obligatoriske

 • Uke 36 - tirsdag 3.september
 • Uke 37 - tirsdag 10. september
 • Uke 38 - tirsdag 17.september
 • Uke 42 - tirsdag 15.oktober
 • Uke 43 - tirsdag 22. oktober
 • Uke 44 - tirsdag 29. oktober
 • Eksamen - muntlig - tid kommer

 

 • Uke 4 - tirsdag 21. januar
 • Uke 5- tirsdag 28. januar
 • Uke 6 - tirsdag 4. februar
 • Uke 10 - tirdag 4.mars
 • Uke 11 - tirsdag 11. mars
 • Uke 12 - tirsdag 18. mars
 • uke 20 - 15.mai;  innlevering av prosjektoppgave 

Endringer kan forekomme

Dette lærer du

Gjennom studiet skal du utvikle undervisningskunnskap i programmering i barneskolen. Studiet er didaktisk rettet, der det blir lagt vekt på ulike temaer innen programmering som kan brukes i både tverrfaglighet og ulike skolefag.

Studiet legger opp til at du kan utføre programmeringsoppgavene med de programmbare enhetene du ønsker og som du har tilgang til ved din skole. Studiet legger til rette for ulike aktiviteter slik at elevene lærer gjennom utforsking og lek. Aktivitetene i kurset planlegges med utgangspunkt i kompetansemål LK20 for de ulike fagene matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk.

Kompetanse for kvalitet

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer

 • 1. februar: Åpner for søking hos Udir
 • 1. mars: Søknadsfrist
 • 15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning. Det er ikke krav om forkunnskaper i programmering. Studenten må ha tilgang til egen klasse.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Vi kan ta opp kvalifiserte søkere dersom vi har ledig kapasitet.NB: Krever også tilgang til egen klasse. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.