Viktoria Wikstrøm tar en bachelor i språk og litteratur

Norsk 1, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Vestfold - Deltid

Studiet er for lærere som ønsker faglig og fagdidaktisk kunnskap for å undervise i skolefaget norsk.

 • Søknadsfrist: 01.08.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 01.08.2024
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og samlinger

Studiet er samlingsbasert over to semestre, og delt i to emner. Hvert emne er på 15 studiepoeng. 

Det er tre obligatoriske samlinger over to dager pr. semester  

Mellom samlingene benytter vi den digitale læringsplattformen Canvas til faglig kommunikasjon og samarbeid. Informasjon/innføring i Canvas.

Samlinger vår 2024:

Samling 1: 18- 19.januar

Samling 2: 7.- 8.mars

Samling 3: 4.- 5.april 

 

Samlinger høst 2024: 

Samling 1: uke 35

Samling 2: uke 39

Samling 3: uke 45

Eksamen uke 47. 

Med forbehold om endringer

Kompetanse for kvalitet

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). 

Målgruppe

Lærere på barnetrinnet som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk.

Dette lærer du hos oss:

Norsk 1, 1-7 er en videreutdanning der du får faglig og fagdidaktisk kunnskap og ferdigheter innenfor sentrale områder for en norsklærer.  

Her er noen eksempler på emner: 

 • Begynneropplæringen i lesing- og skriving og norsk som andrespråk. 
 • Den videre lese- og skriveopplæringen på mellomtrinnet. 
 • Barne- og ungdomslitteratur.
 • Multimodal tekstkunnskap. 

Les mer i studie- og emneplan. Litteraturlisten finner du under emnene. 

Emneplanen kommer i midten av mars. 

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Påmelding til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikt. Vi sender e-post med informasjon om videre søkeprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket blir gjort av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoar:
1. februar: Åpner for å søke hos Udir
1. mars: Frist for å søke
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning eller annen utdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolen. Dersom vi har ledige plasser, kan vi ta opp søkere som ikke er tilsatt i skolen. Søknadsportalen til ledige plasser åpner 1. juni, og opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir.

 

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.