Naturfag illustrasjonsbilde med to barn i skogen

Naturfag 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Nettstudier - Deltid

Naturfag 1, trinn 1-7 er for deg som vil ha faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i naturfag på 1.-7. trinn.

 • Søknadsfrist: 01.08.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via vikar -eller stipendordningen. Pensumlitteratur og undervisningsmateriell må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 01.08.2024
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 50
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og vurderingsform

Studiet er helt nettbasert og består av to emner à 15 studiepoeng. Ett emne går i høstsemesteret, og ett går i vårsemesteret. 


Studiet består av synkrone og asynkrone undervisningsformer. Synkron undervisning betyr at man følger undervisning på nett i sanntid, denne vil foregå på onsdager kl 0900-1200 gjennom semesteret. Asynkron undervisning betyr at studenten får tilgang til læringsressurser som skal brukes i eget arbeid, i hvert semester vil det være asynkrone perioder. Undervisningen foregår i verktøyet Zoom.

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut, og oppgaver leveres.

Studiet baserer seg på individuelt arbeid, men også på klasse- og gruppediskusjoner. Studentene forventes å delta aktivt i undervisningen og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner med studenter og faglærere, framlegg og kollokvier. I tillegg vil planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter på egen arbeidsplass være sentralt. 

Studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. 

Gjennom emnene jobber studenten med oppgaver som leveres i mapper. Mappene skal knytte fagkunnskap og fagdidaktikk sammen. I sluttvurderingen (eksamen) for hvert emne leveres mappene sammen med studentens refleksjoner over egen læring. Eksamen vurderes til Godkjent/ikke godkjent.

Høsten 2024/vår 2025

Første undervisningsøkt er onsdag 28.august
Synkron undervisning onsdager fra kl 0900-1200 (med forbehold om endring)

 

 

Hvem passer utdanningen for

Dette studiet er for deg som vil undervise i naturfag i grunnskolens 1.-7. trinn, men som har lite eller ingen formell utdanning i faget.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet; videreutdanning for lærere. Tilbudet er for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. 

Dette lærer du hos oss

Naturfag 1 skal gi studenten faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i naturfag på grunnskolens 1.-7. trinn. Studiet er forankret i læreplan for grunnskolen (Kunnskapsløftet 2020). 

Studiet vil gi studenten kunnskaper og ferdigheter til å tilrettelegge undervisning i naturfag som fremmer elevenes begrepslæring, stimulerer nysgjerrighet, observasjonsevne, undring og refleksjon, og utvikler deres forståelse for naturfaglige sammenhenger. Utdanningen vil dermed styrke studentens evne til å framstille naturfaget som helhetlig og med betydning for samfunnet, naturen og den enkelte elev.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. Ingen andre krav til forkunnskaper. 

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir) 

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærereInteresserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der. 

 • Det åpnes for søking hos Udir 1. februar
 • Søknadsfristen er 1. mars
 • Skoleeiere skal behandle søknadene innen 15. mars.
 • Søkere skal få beskjed fra sin skoleeier i månedsskiftet april/mai om søknaden er innvilget eller avslått. 

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet. 

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir.