Matematikkundervisning

Matematikk 1, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Vestfold - Deltid

Matematikk 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i matematikk ut over videregående skole. Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi "Kompetanse for kvalitet" (KFK) og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. NB! Dette studiet tilbys ikke studieåret 2024-2025.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og samlinger

Studiet er samlingsbasert, med 3 samlinger à  2 dager hvert semester. I tillegg gis nettbasert veiledning mellom samlingene. Studentene skal arbeide individuelt eller i grupper med oppgaver som er relevante både for egen arbeidsplass og for studiet. Noe av litteraturen og undervisningen vil foregå på engelsk.

Samlingsdatoer 2023/2024

Samlingene foregår på dagtid

 • Frivillig forkurs 14. august
 • 28. og 29. august
 • 25. og 26. september
 • 13. og 14. november
 • 15. og 16. januar
 • 12 .og 13. februar
 • 8. og 9. april

Frivilling oppsummering: 23. april.

Kompetanse for kvalitet

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Dette er matematikk 1

Matematikk 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i matematikk ut over videregående skole.

Hvorfor matematikk 1?

Studiet vil gi deg undervisningskunnskap i matematikk rettet mot trinnene du underviser på.

Dette innebærer at du får solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære på disse trinnene, og hvordan denne utvikles videre på høyere trinn.

Studiet gir didaktisk kompetanse for å tilrettelegge matematikkundervisning for alle elever, og gjennom variasjon og tilpasning kunne sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser.

Videre får du matematikkfaglig kunnskap både til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, og å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial.

Dette lærer du hos oss

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et didaktisk og faglig grunnlag for å kunne planlegge, tilpasse, gjennomføre, og evaluere ulike undervisningsprosesser i matematikk.

Etter endt studium skal studenten ha kompetanse til å undervise matematikk på trinnene 1-7 i dagens skole, og samtidig ha kunnskap som er relevant for å være med å utvikle og forme framtidens matematikkundervisning.

Videre utdanning

Etter studiet kan du ta Matematikk 2 trinn 1-7 (30 stp) ved en annen institusjon. Matematikk 1og 2 utgjør til sammen 60 studiepoeng i matematikk.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

NB! Dette studimet tilbys ikke studieåret 2024-2025.
 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning eller annen utdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolen. Dersom vi har ledige plasser, kan vi ta opp søkere som ikke er tilsatt i skolen, men du må ha tilgang til en klasse for å gjennomføre arbeidskravene hele skoleåret. Søknadsportalen til ledige plasser åpner 1. juni, og opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.