Studenter som har praksis på kjøkken.

Bachelor i fysisk aktivitet, ernæring og helse

Vestfold - Heltid

Fysisk aktivitet og riktig kosthold legger til rette for et langt liv og god helse. Med denne utdanning kan du hjelpe mennesker til et sunnere og bedre liv, og få jobbe med alt fra pleietrengende til toppidrettsutøvere.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 440
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor velge fysisk aktivitet, ernæring og helse?

Ønsker du å være med å skape et samfunn der flere mennesker får et bedre livsgrunnlag? Kanskje vil du hjelpe mennesker som sliter med helsen å ta avgjørelser som gir dem et sunnere liv? Eller hva med å jobbe med toppidrettsutøvere der du gir rådene de trenger for å yte sitt beste?

Du får kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og ernæring påvirker oss på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Slik kan du bidra med å fremme god helse i befolkningen gjennom aktivitet og forebygging. Du lærer om den biologiske bakgrunnen for fysisk aktivitet og betydning dette har for samfunnet.

Du får en utdanning som gjør deg i stand til å skape et sunnere samfunn for alle.

Hva slags jobb får du?

Du kan jobbe med folkehelse i offentlig og privat sektor. Klassiske jobber i idrettsorganisasjoner er:

 • instruktør
 • trener
 • treningsveileder
 • personlig trener på treningssenter
 • frisklivskoordinator og aktivitetsleder på ulike institusjoner

Regionen vår har dessuten et mangfoldig breddetilbud for idrett og flere toppklubber i fotball og håndball. Disse trenger fagfolk med kunnskapen din om hvilken påvirkning fysisk aktivitet, ernæring, helse og miljø kan ha på utøvere, barn og unge, eldre, minoritetsgrupper og andre grupper.

Med mastergrad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du også jobbe som kroppsøvingslærer i skoleverket.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom vårt nære samarbeid med privat, offentlig og frivillig sektor har vi god oversikt og innsikt i fremtidige behov og hvilke krav til kompetanse du trenger for å møte fremtiden. Slik gir vi deg trygghet på at du er godt rustet til å møte arbeidslivet etter studiene.

Hos oss er praksis gull. Du kombinerer læring på campus med læring i praktisk arbeid. Våre studenter er attraktive på arbeidsmarkedet fordi de har en praksisnær tilnærming til utdanningen.

Dette lærer du 

Teori, praksis og praktiske erfaringer er integrert i hele utdanningen. Gjennom praksis tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne yrkesutøvere. Du lærer å jobbe med utfordringer og dilemmaer som preger hverdagen til idretts- og helsefaglige yrker.

Teoriundervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektjobbing. Studiet omfatter noe yrkespraksis, som for eksempel praksis i idrettslag, skole eller rehabiliteringssenter.

Du vil lære og erfare:

 • Praktiske aktiviteter i ulike miljø og ulike årstider.
 • Kroppens oppbygning og funksjon (anatomi og fysiologi).
 • Sammenheng mellom ernæring, trening, helse og prestasjon.
 • Ulike målgruppers behov for fysisk aktivitet gjennom et livsløp.
 • Helseutfordringer.
 • Forhold mellom idrett, media og marked.
 • Ulike treningskulturer og subkulturer.
 • Organisering, taktikk, teknikk og regler i ulike idretter.
 • Sentrale verdier i idrett og lek.
 • Testing av fysiske egenskaper.
 • Hvordan idrett fungerer som samfunnsaktør og bidragsyter i helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Grunnleggende kunnskap om hva som karakteriserer vitenskap.
 • Grunnleggende metode, statistikk og kritisk kildebruk.

Profilen på studiet kan variere noe avhengig av hvilke valgfag og eventuelle delstudier i utlandet du velger.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor du får tid til fordypning innenfor aktuelle tema.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til flere relevante masterstudier. Videre studiemuligheter på mastergradsnivå vil være avhengig av samsvar mellom den enkelte mastergradsretning og antall fordypningspoeng (spesialiserte studiepoeng) du har innenfor gitte områder, inkludert valgfag. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av fysisk aktivitet, ernæring og helse i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024