info
 Studenter som har praksis på kjøkken.

Bachelor i fysisk aktivitet, ernæring og helse

Fysisk aktivitet og riktig kosthold legger til rette for et langt liv og god helse. Med denne utdanning kan du hjelpe mennesker til et sunnere og bedre liv, og få jobbe med alt fra pleietrengende til toppidrettsutøvere.

Velg hvordan du vil studere

Du har mulighet til å ta bacheloren som ordinært løp eller søke deg direkte over til andreåret dersom du oppfyller kriteriene.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024

Hvorfor velge fysisk aktivitet, ernæring og helse?

Ønsker du å være med å skape et samfunn der flere mennesker får et bedre livsgrunnlag? Kanskje vil du hjelpe mennesker som sliter med helsen å ta avgjørelser som gir dem et sunnere liv? Eller hva med å jobbe med toppidrettsutøvere der du gir rådene de trenger for å yte sitt beste?

Du får kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og ernæring påvirker oss på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Slik kan du bidra med å fremme god helse i befolkningen gjennom aktivitet og forebygging. Du lærer om den biologiske bakgrunnen for fysisk aktivitet og betydning dette har for samfunnet.

Du får en utdanning som gjør deg i stand til å skape et sunnere samfunn for alle.

Hva slags jobb får du?

Du kan jobbe med folkehelse i offentlig og privat sektor. Klassiske jobber i idrettsorganisasjoner er:

 • instruktør
 • trener
 • treningsveileder
 • personlig trener på treningssenter
 • frisklivskoordinator og aktivitetsleder på ulike institusjoner

Regionen vår har dessuten et mangfoldig breddetilbud for idrett og flere toppklubber i fotball og håndball. Disse trenger fagfolk med kunnskapen din om hvilken påvirkning fysisk aktivitet, ernæring, helse og miljø kan ha på utøvere, barn og unge, eldre, minoritetsgrupper og andre grupper.

Med mastergrad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du også jobbe som kroppsøvingslærer i skoleverket.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom vårt nære samarbeid med privat, offentlig og frivillig sektor har vi god oversikt og innsikt i fremtidige behov og hvilke krav til kompetanse du trenger for å møte fremtiden. Slik gir vi deg trygghet på at du er godt rustet til å møte arbeidslivet etter studiene.

Hos oss er praksis gull. Du kombinerer læring på campus med læring i praktisk arbeid. Våre studenter er attraktive på arbeidsmarkedet fordi de har en praksisnær tilnærming til utdanningen.

Dette lærer du 

Teori, praksis og praktiske erfaringer er integrert i hele utdanningen. Gjennom praksis tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne yrkesutøvere. Du lærer å jobbe med utfordringer og dilemmaer som preger hverdagen til idretts- og helsefaglige yrker.

Teoriundervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektjobbing. Studiet omfatter noe yrkespraksis, som for eksempel praksis i idrettslag, skole eller rehabiliteringssenter.

Du vil lære og erfare:

 • Praktiske aktiviteter i ulike miljø og ulike årstider.
 • Kroppens oppbygning og funksjon (anatomi og fysiologi).
 • Sammenheng mellom ernæring, trening, helse og prestasjon.
 • Ulike målgruppers behov for fysisk aktivitet gjennom et livsløp.
 • Helseutfordringer.
 • Forhold mellom idrett, media og marked.
 • Ulike treningskulturer og subkulturer.
 • Organisering, taktikk, teknikk og regler i ulike idretter.
 • Sentrale verdier i idrett og lek.
 • Testing av fysiske egenskaper.
 • Hvordan idrett fungerer som samfunnsaktør og bidragsyter i helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Grunnleggende kunnskap om hva som karakteriserer vitenskap.
 • Grunnleggende metode, statistikk og kritisk kildebruk.

Profilen på studiet kan variere noe avhengig av hvilke valgfag og eventuelle delstudier i utlandet du velger.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor du får tid til fordypning innenfor aktuelle tema.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til flere relevante masterstudier. Videre studiemuligheter på mastergradsnivå vil være avhengig av samsvar mellom den enkelte mastergradsretning og antall fordypningspoeng (spesialiserte studiepoeng) du har innenfor gitte områder, inkludert valgfag. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av fysisk aktivitet, ernæring og helse i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.