Student i historie

Årsstudium i historie

Bø - Deltid

Historiestudiet gir deg en forståelse av nåtiden, ved at du ser den i lys av fortiden. Gjennom studiet lærer du å ta for deg og tolke store mengder informasjon, slik at du er i stand til å presentere hovedinnholdet klart og redelig.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Års- og halvårsstudier
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 715
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Historie nett- og samlingsbasert

Studiet består av fire emner. I høstsemesteret går oversiktsemnet i eldre historie (15 stp.) og i vårsemesteret oversiktsemnet i nyere historie (15 stp.). Dessuten tar studentene på ett fordypningsemne (15. stp.) hvert semester. Fordypningsemnene som tilbys vil variere fra år til år. I alt består årsstudiet av 60 studiepoeng.

Nettundervisningen består av lydfiler med faglige presentasjoner eller samtaler mellom to lærere, powerpointer, og annet undervisningsmateriell. Det vil bli gitt oppgaver og veiledning med studenter over nettet og ved e-post.

Samlinger: Det blir to samlinger på hvert emne hvert semester. Samlingene foregår på studiested Bø.

Studentum kårer Bø til Norges beste studentby i 2022 Bø: Norges beste studentby(gd) 2022

Hvorfor årsstudium i historie?

Som historiestudent får du innsikt i vår tid gjennom å studere fortiden. Dagens samfunn er resultatet av en langvarig, kontinuerlig utviklingsprosess. Vitenskapsfaget historie har som mål å undersøke og reflektere over denne prosessen fra dagens interesse og dagens forskningsspørsmål. Årsstudiet i historie gir en introduksjon til denne vitenskapen.

Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og inngående kunnskap om fordypningsemner. Hvordan og hvorfor forandrer samfunn seg? Hvordan har krig formet dagens nasjoner? Hvilken rolle har kirken spilt i utviklingen av dagens samfunn? Hvordan kan politiske avgjørelser tatt for flere hundre år siden påvirke avgjørelser du tar i dag?

 

Hva slags jobb får du

Din viktigste kompetanse etter årsstudiet i historie, er at du kan sette deg inn i store mengder informasjon, tolke den, og presentere hovedinnholdet klart og redelig. Dette er nyttig i mange yrker.

Historie passer godt inn i en lærerutdanning. Faget går også godt sammen med mediefag, for eksempel journalistutdanning. Kombinert med andre samfunnsfag, kulturfag eller økonomiske fag kan historiefaget gi jobb innenfor offentlig og privat administrasjon og i organisasjoner.

Dette lærer du hos oss

Du får oversikt over den historiske utviklingen i verden og i Norge, og dypere kunnskap om to fordypningsemner etter eget valg.

Gjennom å arbeide med pensum, diskutere med lærer og medstudenter, og ved å skrive tekster, øves du i kunnskapsinnhenting, diskusjon og fremstilling.

Det er noen forskjeller i opplegg og fagplan fra studiested til studiested. Du kan lese mer om dette i fanemenyen.

Videre utdanning

Årsstudiet i historie kan innpasses i bachelorprogrammet i historie eller bachelorprogrammet i sosiologi. Videre vil et årsstudium i historie kunne kombineres med mange andre utdanningsprogrammer.

Deler av årsstudiet kan innpasses i lærerutdanningene ved USN. Du må oppfylle opptakskravet til våre lærerutdanninger.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024