Illustrasjonsbilde av innovasjonsprosess

Samskapende sosial innovasjon og medborgerskap

Drammen og Vestfold - Deltid

Et universitetskurs som legger vekt på radikal brukermedvirkning – det vi kaller samskaping, med både voksne borgere og barn/unge. Kurset passer deg som jobber lokalt med helse- sosial og velferdstjenester i folkehelse, kultur, oppvekst eller annet - i offentlig, frivillig eller privat sektor. Om du ønsker kunnskap, innsikt og trygghet i arbeid med samskaping i tverrfaglige og tverrsektorielle prosesser, vil kurset passe deg.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen og Vestfold
 • Studienivå: Kurs og etterutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 0
 • Kostnader: Kr. 15.000,-.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Innhold i kurset

Kurset er sterkt praksisorientert. Gjennom kurset vil studentene i grupper selv identifisere problemer fra egne/hverandres arbeidserfaring, og jobbe sammen med ideer og forslag til løsninger med bruk av fagets kjerneemner. Studenten blir stegvis introdusert til kompetanse og ferdigheter som er sentrale for bruk av brede partnerskap med sterkt vektlegging av brukermedvirkning. 

Samskaping handler om at personer med ulik erfaring, kompetanse og sektortilhørighet går sammen om å forstå og løse problemer der de bor. Samskapingen kan bevege seg langs et kontinuum fra at problemene identifiseres og forstås sammen, til at løsninger også produseres og implementeres i brede partnerskap.

Innovasjon handler om å finne nye og nyttige løsninger på forhold som enten mangler løsning, eller som løses utilfredsstillende i dag. Den nye løsningen kan være en vare, tjeneste, teknologi, organisasjonsmåte eller annet som blir implementert; nyttiggjort. Blir ikke løsningen nyttiggjort er løsningen bare en god idé, ikke en innovasjon. En sosial innovasjon er en derfor ny, nyttig og nyttiggjort løsning med varig sosial verdi som løser et definert sosialt problem.

Temaer

 • Litt historie om det norske velferdssamfunnets utvikling, prinsipper og dagens utfordringer
 • Samskaping og sosial innovasjon, teori, rammeverk og modeller for gjennomføring. 
 • Innsikt og eksempler på sosiale innovasjoner og sosialt entreprenørskap
 • Ulike modeller og verktøy for medvirkning, involvering og samskaping for både barn/unge og voksne.
 • Noe kunnskap om lederskap, medarbeiderskap, prosessledelse, endringsledelse, organisasjonskultur, fasilitering og teamarbeid.

keyboard_backspace Se mer informasjon i kursplanen (.pdf).
Oppdatert kursplan kommer snart.

Samlinger

Vår 2024

 • Uke  7: 13 - 14. februar - Campus Drammen
 • Uke 10:  6. mars - Campus Vestfold (Bakkenteigen)
 • Uke 15: 10. april - Campus Vestfold
 • Uke 18: 30. april - Campus Vestfold
 • Uke 22: 29. mai eller uke 23: 5. juni - Campus Vestfold

Til sammen 6 dager. Første dag starter kl. 10.00. De resterende dagene varer fra
kl. 09.15 - 16.00.
Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Opptakskrav

Det er ingen formelle opptakskrav til kurset, men det er ønskelig at deltakerne har egenerfaring med arbeid i et praksisfelt hvor det er utfordringer eller behov for brukerinvolvering og samskaping. For best mulig læringsutbytte er det en fordel om mer enn én deltaker deltar fra samme arbeidssted/organisasjon eller lokale samarbeidsprosjekter.

Kurset har ingen eksamen og gir ingen studiepoeng. Deltakerne vil få et kursbevis ved avsluttet kurs, forutsatt gjennomført med minst 80% oppmøte med aktiv deltakelse i gruppearbeid og med fremlegg på sluttseminaret (siste samling).

Søkere tas opp fortløpende til kurset er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp deltakere frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.