Bildemontasje en student med phyton kode i forgrunnt

Python-programmering for realfag (PY1000), 2022-2023

Nettstudier - Deltid

Er du lærer i matematikk eller naturfag og ønsker å ta i bruk programmering i undervisningen?

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 25.000 Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisningsplan

 • Nettbaserte forelesninger (2 x 45 minutter, kl. 1815 - 2000) i Zoom med videoopptak, 6 i høstsemesteret og 6 i vårsemesteret. Det er obligatorisk deltakelse på den første forelesningen.
 • Øvinger (frivillige, med løsningsforslag) til hver forelesning med tilgang til nettbasert veiledning.
 • Arbeidskrav (obligatiske) til hver forelesning med tilgang til nettbasert veiledning.
 • Prosjektoppgaver (obligatoriske), 1 i høstsemesteret og 1 i vårsemesteret.

Tidsplan (med forbehold om endringer):

F = forelesning, tirsdager 1815-2000.
Ø = øvingsveiledning, torsdager 1815-2000.
AK = arbeidskrav, søndager kl 21 (frist).
P = prosjekt, søndager kl 21 (frist).

Høsten 2022:

 • F1: 23.8. Ø1: 25.8 og 1.9. AK1: 4.9.
 • F2: 6.9. Ø2: 8.9 og 15.9. AK2: 18.9.
 • F3: 20.9. Ø3: 22.9 og 29.9. AK3: 2.10.
 • F4: 4.10. Ø4: 6.10 og 20.10. AK4: 23.10.
 • F5: 25.10. Ø5: 27.10 og 3.11. AK5: 6.11.
 • F6: 8.11. Ø6: 10.11 og 17.11. AK6: 20.11.
 • P1: 9.12.

Våren 2023:

 • F7: 10.1. Ø7: 12.1 og 19.1. AK7: 22.1.
 • F8: 24.1. Ø8: 26.1 og 2.2. AK8: 5.2.
 • F9: 7.2. Ø9: 9.2 og 16.2. AK9: 19.2.
 • F10: 28.2. Ø10: 2.3 og 9.3. AK10: 12.3.
 • F11: 14.3. Ø11: 16.3 og 23.3. AK11: 26.3.
 • F12: 28.3. Ø12: 30.3 og 13.4. AK12: 16.4.
 • P2: 21.5.

Emnet undervises av dosent Finn Aakre Haugen (emneansvarlig) og professor Marius Lysaker.

Estimat av kursets studiebelastning (arbeidstimer): Generelt i universitets- og høgskolesektoren forutsettes 25 - 30 timer studiebelastning pr. studiepoeng. USN sier ca 27 timer, hvilket betyr ca 400 timer for dette emnet (15 sp).

Hvem passer emnet for?

Emnet egner seg for lærere i matematikk og naturfag, spesielt i videregående skole, men er relevant også for lærere i ungdomsskoler og i høgskoler og universiteter.

Dette lærer du

Du lærer grunnleggende programmering i Python med anvendelser i realfag, dvs. i matematikk og naturfag.

Spesifikt innhold:

 • Programmeringsmiljøer for Python
 • Datatyper (tall, tekst, lister, arrayer m.fl.)
 • Plotting av data
 • Programmering av egne funksjoner
 • Betinget programløp med if-else-betingelser
 • Repetert programløp med for-løkker og while-løkker
 • Testing og feilsøking av egen kode
 • Lesing og skriving av fildata (numeriske data i txt-filer og Excel-filer)
 • Numerisk beregning av integraler og deriverte
 • Numerisk løsing av likninger
 • Symbolske (algebraiske) beregninger
 • Objektorientert programmering (en smakebit)
 • Ulike typer anvendelser, bl.a.:
  • optimering (numerisk beregning av maksimum eller minimum av funksjoner)
  • kurvetilpassing til data
  • programmering av simulatorer basert på modeller fra matematikk og naturfag
  • sannsynlighetsberegning
  • praktiske eksperimenter på fysiske systemer med MicroBit.
 • Gode programmeringsvaner
 • Fagdidaktikk: Undervisning av programmering og relevante anvendelser i fagene

Vurderingsform

Arbeidskravene og prosjektoppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Emnet som helhet vurderes til bestått dersom både arbeidskravene og prosjektoppgavene er godkjente.

Litteratur

Haugen og Lysaker: Python for realfag - 2. utgave, Fagbokforlaget, 2021.

Praktisk informasjon

Deltakerne må disponere egen PC med programvare for Python-programmering. Det forutsettes at deltakerne har installert Anaconda-distribusjonen av Python-verktøy (https://www.anaconda.com/products/individual), som inneholder all nødvendig programvare.

Emnet startes dersom antall deltakere er 20 eller flere.

Det tas forbehold om mindre endringer i informasjonen på denne siden.