Kontaktlinse

Grunnleggende kontaktlinsetilpassing

Kongsberg - Deltid

Vi gir deg den grunnleggende kompetansen du trenger for å tilpasse myke kontaktlinser.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Kongsberg
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2023
 • Studieopplegg: Samlingsbasert og På campus
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: 30.000,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger og undervisningsdager

Det legges opp til 3 samlinger av 3-5 dager våren 2023.

Samlingsuker våren 2023:

 • Uke 7
 • Uke 12
 • Uke 17

Om videreutdanningen

Videreutdanningen utgjør 15 studiepoeng og tilsvarer emnene som omhandler kontaktlinser i bachelorutdanningen.

Emnet skal gi studenten den kompetansen som er nødvendig for å selvstendig tilpasse myke kontaktlinser til personer over 5 år med normal synsfunksjon. 

For fullverdig kontaktlinsekompetanse anbefales ytterligere 15 studiepoeng i emnet Avansert kontaktlinsetilpassing som ligger i mastergraden Europeisk Diplom

Målgruppe

Denne utdanningen er rettet mot autorisert optiker som mangler grunnleggende kontaktlinseopplæring i sin grunnutdanning eller optikere som ønsker oppfrisking av grunnleggende kontaktlinseferdigheter. 

Slik er studiet

Undervisningen gis i form av nettbaserte forelesninger, forelesninger på studiestedet, plenumsdiskusjoner, demonstrasjoner og øving på klinikken. Studenten skal tilpasse kontaktlinser på medstudenter og på eksterne pasienter, observere andre studenter i pasientarbeid og delta aktivt i læringsprosess på studiestedet og digitalt.

Det er obligatorisk tilstedeværelse ved

 • demonstrasjoner av nye teknikker og prosedyrer
 • praktiske øvelser hvor studentene jobber i grupper på klinikken
 • tilpassing og etterkontroller av kontaktlinser på medstudenter og eksterne pasienter
 • når eksterne aktører er involvert
 • kasusdiskusjoner der studentenes kasusrapporter presenteres

Vurdering 

Arbeidskrav (obligatoriske oppgaver). Disse må være gjennomført for å kunne fullføre emnet

 • En innleveringsoppgave om kontaktlinsevæsker
 • Føring av kliniske journalkort ved pasientklinikker med eksterne pasiente

Avsluttende vurdering

 • Karaktervurderte oppgaver (totalt 60% av sluttkarakteren)
  • En laboratorierapport
  • En kasusrapport
  • Loggbok med dokumentasjon av minst fem nytilpassinger og ti etterkontroller, samt fire kasusbeskrivelser
 • Stasjonsbasert praktisk eksamen, teller totalt 40 % av sluttkarakter

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Opptakskrav er 3 årig optikerutdanning og autorisasjon/lisens som optiker. 

Språkkrav i norsk og engelsk.