Studenter på videreutdannning i kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner (Executive master of Management)

Norsk som andrespråk for voksenopplæringen

STUDIET ER FULLTEGNET!! Videreutdanning i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere (jf. integreringslovens kompetansekrav for lærere).

Om utdanningen

Studiet skal gi andrespråksdidaktisk kompetanse for lærere som underviser unge og voksne innlærere i norsk som andrespråk. Studiet vil fokusere på flerspråklighet, sammenlignende språkkunnskap og ulike tilnærminger til voksnes andrespråkslæring og andrespråksdeltakelse i ulike situasjoner. Studiet vil ha en utforskende og forskningsbasert tilnærming til planlegging, gjennomføring og vurdering av andrespråksundervisning. Studiet er oppretta i samarbeid med Kompetanse Norge.

Du kan velge mellom oppstart i høstsemesteret eller i vårsemesteret:

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Nettstudier
Nettbasert
Deltid
Vår 2024
Nettstudier
Nettbasert
Deltid
Høst 2024