Geriatrisk sykepleier foto

Geriatrisk vurderingskompetanse

Vestfold - Deltid

Er du sykepleier og ønsker å styrke din kompetanse innen geriatri? Videreutdanning i geriatrisk vurderingskompetanse gir deg avanserte kunnskaper og ferdigheter til å møte pasienter med sammensatte og komplekse utfordringer i kommune- eller spesialisthelsetjeneste.

 • Søknadsfrist: Ledige studieplasser
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: 42.000,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Ledige studieplasser
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Nett- og samlingsbasert

Studiet består av fire fysiske samlinger a to dager, og åtte digitale samlinger a tre timer. Samlingene vil variere mellom digital og fysisk tilstedeværelse. 

Samlinger høsten 2024

Fysiske samlinger:

 • 17. og 18.09.24
 • 19. og 20.11.24

Digitale samlinger: 

 • 27.08.24
 • 08.10.24
 • 03.12.24
Geriatrisk sykepleier foto
Geriatrisk vurderingskompetanse. Studenter i praksis.
Geriatrisk vurderingskompetanse. Studenter i praksis.
Geriatrisk vurderingskompetanse. Studenter i praksis.

Hvem passer geriatrisk vurderingskompetanse for?

Studiets målgruppe er sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å tilegne seg avansert geriatrisk vurderingskompetanse og arbeide kunnskapsbasert innenfor geriatri.    

Dette lærer du

Det sentrale i emnet er geriatriske pasienter med komplekse og sammensatte behov i alle deler av helsetjenesten, som er i fare for, eller har utviklet funksjonssvikt.

Bred geriatrisk vurdering (CGA) er sentralt i emnet. Dette innebærer observasjon, kartlegging og vurdering av den geriatriske pasientens funksjon og helsetilstand, avklaring og ivaretakelse av behov for helhetlig helsehjelp, og behandlingsavklaring i tverrfaglige team.

Videre inngår kommunikasjons- og samhandlingsmetoder for å  sikre pasient og pårørendes medbestemmelse og autonomi. Kompetansen skal også kunne bidra til sømløse pasientforløp og identifisere risikofylte overganger, anvende relevante etiske prinsipper og juridiske rammebetingelser i yrkesutøvelsen, samt begrunne forsvarlige prioriteringer av helsehjelp.

Studenten skal identifisere, kritisk vurdere og anvende relevant og oppdatert kunnskap i tråd med krav om kunnskapsbasert praksis.  

Hvordan kombinere utdanning og jobb?

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium over to semester. 

Det legges stor vekt på studentaktive læringsmetoder og studiet baserer seg på flipped classroom. Dette innebærer at noe av undervisningen foregår gjennom nettbaserte løsninger før og etter samlinger, mens simulering, work-shops og kritiske refleksjoner vil være sentrale læringsaktiviteter på samlinger.  

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie (autorisert sykepleier) og to års relevant arbeidserfaring.