Illustrasjonsfoto fra Ungdom og fritid

Videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse

Drammen - Deltid

Fritidspedagogisk ungdomsledelse er studiet for deg som vil lære mer om tenkemåter og faglige praksiser i det åpne ungdomsarbeidet. Studiet er praktisk orientert og vektlegger betydningen av relasjoner i ungdomsarbeid.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Studieavgift kr 3500, -.Litteratur og evt. reise/opphold må også påregnes. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Fritidspedagogisk ungdomsledelse (15 stp) har vært et tilbud siden 2019. Studiet er satt opp i samarbeid med Ungdom og Fritid, en interesseorganisasjon for kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge. 

Det er løpende opptak av kvalifiserte søkere, og "førstemann til mølla"-prinsippet gjelder. 

Det gjennomføres 3 samlinger á 2 dager i høstsemesteret, i tillegg kommer eksamenssamlingen. 

Samlingsdatoer høsten 2023 

 • 5.-6. september
 • 3.-4. oktober
 • 7.-8. november

Muntlig gruppeeksamen 5.-6. desember

(med forbehold)

Illustrasjonsfoto fra Ungdom og Fritid, foto: Martin Slottemo/ Paragon
Illustrasjonsfoto fra Ungdom og Fritid, foto: Martin Slottemo/ Paragon
Illustrasjonsfoto fra Ungdom og Fritid, foto: Martin Slottemo/ Paragon
Illustrasjonsfoto fra Ungdom og Fritid, foto: Martin Slottemo/ Paragon

Hva er fritidspedagogisk ungdomsledelse?

Fritidspedagogisk ungdomsledelse er et pedagogikkfaglig emne som handler om faglige praksiser og tenkemåter i det åpne ungdomsarbeidet. Hovedvekten legges på tiltak som organiseres i regi av det offentlige.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad og derved kvalifisere til lederposisjoner innen kulturelt og sosialpedagogisk arbeid i ungdomsklubber og ungdomsprosjekter.

Ved siden av pedagogikk har emnet innslag fra fag som sosiologi, antropologi og medievitenskap.  Studiet er praktisk orientert i sin form og understreker den avgjørende betydningen som relasjoner har i ungdomsarbeidet. I tillegg understrekes demokratisk ungdomsmedvirkning som en sentral verdi. Dette innebærer en aktivt bruk av de unges ressurser og utformes slik at de unge opplever fritidstilbudet som relevant, lokalt tilpasset og samtidsorientert.

Målgruppe

Studiet passer for barnevernspedagoger, sosionomer, praktiserende klubb- og feltarbeidere, kulturarbeidere og lærere som har interesse for ungdomskultur og ungdomsarbeid.

Dette lærer du hos oss

Emnet bidrar til at studenten oppnår generell kompetanse på

 • hvordan teoretiske og praktiske forståelser av ungdomsarbeid henger sammen.
 • eksempler på at ungdom selv kan bidra til å styrke trivselen i den fritidsvirksomheten de deltar i, og dermed både dens sosialpedagogogiske betydning og dens omdømme. 
 • muligheter til å skape arenaer som støtter ungdoms interess for nye medier og gir rom for nye former for kreative utrykksformer

Læringsaktiviteteter

Fysiske samlinger med skriftlige arbeidskrav i gruppe og individuelt mellom samlingene, både praktisk og teoretisk. Muntlige framføringer knyttet til obligatoriske arbeid.

Studenten vil ha to obligatoriske arbeidskrav, en individuell og en i gruppe. Begge må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte. Det må være deltagelse på minimum 5 av 6 samlingsdager for å kunne fremstille seg til eksamen.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Opptak kan også skje på grunnlag av relevant fagbrev.

Dersom opptakskrav ikke er oppfylt, kan studenten delta uten å motta studiepoeng.