Forvaltningsrett

Drammen - Deltid

Jobber du med saksbehandling i offentlig sektor? Da kan et studium i forvaltningsrett være nyttig for deg!

 • Søknadsfrist: Løpende opptak
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 7,5
 • Kostnader: Kr 17.900,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Nett- og samlingsbasert undervisning

Dette emnet har overlapp med emnet Jus i offentlig sektor, 15 stp. Om du velger å ta begge emner vil du kun få godskrevet 7,5 stp av Jus i offentlig inn i Årsstudium i ledelse.

Undervisningen består av fysiske og digitale samlinger. Det tilbys en frivillig oppgaveinnlevering i løpet av gjennomføringsperioden. Oppgaven kan leveres individuelt eller i grupper på inntil 3 deltakere.

I løpet av emnet vil det holdes to fysiske samlinger. Begge dager fra kl. 09-15. En av dem ved oppstart av emnet, tidlig i semesteret og den andre ca. midt i semesteret. Deltakelse anbefales, men det er ikke obligatorisk oppmøte. Mot slutten av semesteret vil det avholdes to digitale undervisningsøkter i forskjellige uker, begge ganger fra kl. 10-14. I en av øktene vil den frivillige innleveringsoppgaven gjennomgås. I den andre tilbys veiledning. Deltakelse på disse øktene er heller ikke obligatorisk.

Samlingsdatoer høsten 2024

 • Første fysiske samling i Drammen: Torsdag 19. september kl. 0900-1500
 • Andre fysiske samling i Drammen: Torsdag 17. oktober kl. 0900-1500
 • Første digitale samling på Zoom: Torsdag 7. november kl. 1000-1400
 • Andre digitale samling på Zoom: Torsdag 21. november kl. 1000-1400

 Tre dages individuell hjemmeeksamen gjennomføres 29. november – 2. desember.

 

Hvorfor studere forvaltningsrett?

Studiet tar for seg alminnelig forvaltningsrett med hovedvekt på sentrale saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og offentleglova. Deltakerne lærer å forholde seg til forvaltningsrettslige spørsmål som man møter i saksbehandling, rådgivning, utredning og praksis. Man lærer å bruke bruke rettsreglene i forvaltningsretten på faglig forsvarlig vis ved å kunne føre muntlige og skriftlige juridiske resonnementer basert på anerkjent juridisk metode. Etter gjennomført studium skal deltakerne kunne arbeide med forvaltningsrettslige spørsmål i forvaltningsorganer og andre institusjoner.

Dette lærer du

 • Forholdet mellom alminnelig og spesiell forvaltningsrett
 • Sentrale hensyn ved vurdering av forvaltningens oppbygning og virksomhet (særlig rettssikkerhet, styring og effektivitet)
 • Reglene om delegasjon og intern styring i forvaltningen
 • Reglene om offentlighet
 • Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om anvendelsesområde, utredningsplikt, habilitet, varsling, partsoffentlighet, vedtak, underretning, begrunnelse og klage
 • Reglene om omgjøring av forvaltningsvedtak
 • Forvaltningens oppbygning og oppgaver
 • Tjenestemennenes lojalitetsplikt og ytringsfrihet

 

Videre utdanningsmuligheter

Forvaltningsrett kan brukes som et valgemne innen årsstudium i ledelse.

Se andre videreutdanninger innen ledelse- og økonomifag.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + minimum 2 års arbeidserfaring (dokumenteres med arbeidsattester). 

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan Realkompetanse vurderes.

Har du utdanning fra et land utenfor Norden må du sende riktig dokumentasjon på dette, samt dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk for å studere i Norge.