Matematikkundervisning

Matematikk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Matematikk 2, trinn 5-10 er for deg som vil videreutvikle din kompetanse i matematikk og fagdidaktikk. Studiet tilbys ikke studieåret 2024-2025.

Velg studiested og studietype

Vi tilbyr matematikk 2 både som nettstudium og som samlingsbasert studium ved vår campus i Drammen.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Nettbasert
Deltid
Ikke fastsatt

Videreutdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet)

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for lærere, og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise i, matematikk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng i matematikk fra grunnskolelærerutdanningen, eller tilsvarende. 

Hvorfor matematikk 2?

Matematikk 2 gir deg muligheten til å videreutvikle din kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Sammen med opptaksgrunnlaget på 30 studiepoeng vil du til sammen få 60 studiepoeng rettet mot undervisning i matematikk i grunnskolen, primært 5. - 10. trinn. Det er et stort behov for lærere med slik fordypning.