Pia Amalie Saga Berberg og Juma Adams er sykepleiestudenter ved campus Porsgrunn

Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Vestfold - Deltid

For å få autorisasjon som sykepleier i Norge, må du som har utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits blant annet bestå en fagprøve.

 • Søknadsfrist: 20.08.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Kurs og etterutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 0
 • Kostnader: Gratis
 • Søknadsfrist: 20.08.2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Fagprøve for sykepleier utdannet utenfor EU-EØS og Sveits

 

Fagprøven blir gjennomført 4. og 5. november 2024. Avhengig av antall deltagere blir det eventuelt en gjennomføring senere.

Fagprøven er en fagspesifikk praktisk, muntlig og skriftlig prøve som tester om du har praktiske og teoretiske kunnskaper som tilsvarer norsk sykepleierutdanning.

Se også informasjon om øvrige krav til autorisasjon.

Kandidaten skal gjennom fagprøven vise kompetanse hovedsakelig innenfor læringsutbytter hentet fra kapittel 2,3,5 og 7 i Forskrift om nasjonl retningslinje for sykepleieutdanning. 

Det vil omfatte sykepleierens funksjon og oppgaver både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Fagområdene innenfor medisinsk og naturvitenskaplige emner vil omfatte anatomi, fysiologi og biokjemi, generell patologi, sykdomslære og farmakologi, samt mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene.

I tillegg skal fagprøven teste kandidatenes ferdigheter innen kommunikasjon og samhandling.

Krav for å kunne søke om opptak til fagprøven

For å kunne gå opp til fagprøven må du ha følgende dokumentasjon:

 1. Bekreftelse fra Helsedirektoratet på at du er kvalifisert for å fremstille deg til fagprøven. 
 2. Dokumenterte språkferdigheter i norsk/svensk/dansk muntlig og skriftlig som tilsvarer B2 på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) (f.eks. Bergenstesten). 

Søknadsfrist og påmelding

Det arrangeres i utgangspunktet to fagprøver i året, noe avhengig av antall søknader. Du søker om å få avlegge prøven via EVUweb.

Fagprøven blir gjennomført 4. og 5. november. Avhengig av antall deltagere blir det eventuelt en gjennomføring senere høst 2024. Vi tar forbehold om eventuelle endringer.
I Søknadsweb laster du opp bekreftelsen fra Helsedirektoratet og dokumentasjon på bestått språktest.

 • For våren 2024 vil søknadsfristen være 20. februar.
 • For høst 2024 vil søknadsfristen være 20. august.

 

Fritak for fagprøve på grunn av yrkesgodkjenning i annet nordisk land

Helsedirektoratet kan frita fra kravet om fagprøve for lege, tannlege og sykepleier som kan dokumentere rett til selvstendig yrkesutøvelse i et annet nordisk land innenfor yrket.

Dersom du har full yrkesgodkjenning i et nordisk land, er det viktig at du dokumenterer dette, slik at Helsedirektoratet kan vurdere fritak. Gjelder fa 15/1-21.

Læringsaktiviteter

Kandidaten har selv ansvar for å gjøre seg kjent med krav til fagprøven. Øvingscase vil bli gjort tilgjengelig. Casene vil kunne bidra til at studenten får erfaring med metodikken som de vil møte under testen. Øving med praktiske ferdigheter foregår første dag (kl. 10-15) i praktiske ferdigheter med veiledning av lærer.

Rangering

Vi har kapasitet til 20 kandidater.

Hvis det er flere søkere enn det er kapasitet til, vil søkere bli prioritert etter dato på bekreftelsen fra Helsedirektoratet på at du er kvalifisert.

Hvis du ikke kommer med første gang du søker, får du beskjed og må søke på nytt neste gang fagprøven arrangeres.

Hvordan gjennomføres fagprøven?

Fagprøven gjennomføres i løpet av to dager. Den første dagen blir det lagt opp til praktisk øving på prosedyrer, samt en to timers teoretisk test (Multiple Choice).

Den andre dagen blir gjennomføringen av en prktisk test i form av OSCE - Objective structured clinical examination.

OSCE- testen består av 4 stasjoner hvor muntlige og praktiske oppgaver skal gjennomføres på 25 minutter, med 5 minutters pause mellom stasjonene.

 • Akutt pasientsituasjon
 • Kirurgisk pasientsituasjon
 • Medisinsk pasientsituasjon
 • Geriatrisk pasientsituasjon

På eksamensdagene

 • Prøven holdes på norsk.
 • Ingen hjelpemidler vil være tillatt.
 • Mobiltelefoner, klokker og elektronisk utstyr er ikke tillatt under eksamen.
 • På eksamensdagen må pass fremvises for identifikasjon.
 • Fagprøven vil foregå på Campus Vestfold, Bakkenteigen. Den skriftlige delen vil foregå i angitt klasserom, og den praktiske delen vil foregå i Ferdighets- og simuleringslaben.

Har du krav på tilrettelegging ved avlegging av fagprøven, kan du søke om dette senest 3 uker før fagprøven. Det gis ikke ekstra tid ved prøve av varighet under 3-tre timer. 

Trekk fra fagprøven

 • Ved trekk etter 14 dager før gjennomføring av fagprøven vil prøven regnes som ett av tre forsøk. 

Sykdom på eksamensdagen

 • Blir du syk på eksamensdagen, må du levere legeattest som dokumenterer sykdom på den aktuelle dagen innen tre dager. Den vil da ikke telle som et forsøk.
 • Du kan gå opp neste gang fagprøven avholdes uten å måtte betale på nytt. Dersom du ønsker å gå opp til fagprøven på nytt, må du gi beskjed senest 14 dager før.

Legeattesten sendes til:  postmottak@usn.no og merk meldingen med "Fagprøve for sykepleiere v/Jane Asdal".

Antall forsøk

Du kan kun fremstille deg til fagprøven totalt tre ganger og dette må skje i løpet av en treårsperiode fra tidspunktet du fikk bekreftelsen til å gå opp til fagprøven fra Helsedirektoratet.

Dersom du ikke har gjennomført fagprøven i løpet av denne treårsperioden, må du søke Helsedirektoratet om godkjenning på nytt. Eventuelle gjennomførte forsøk vil telles med i det totale antall forsøk.

Sensur

Fagprøven blir vurdert som Bestått / Ikke bestått. Kandidaten må bestå både OSCE-eksamen, inkludert klinisk muntlig stasjon og skriftlig eksamen i samme forsøk.

Ved endelig bestått fagprøve vil du få kursbevis. 

Stryk

Hvis du ikke består fagprøven, kan du søke på nytt via EVUweb innen de oppgitte fristene. 

Klagegang

Du kan klage på formelle feil ved avvikling av prøvene. Du kan også klage på sensur på den skriftlige  eksamen. Klagen sendes postmottak@usn.no og merk meldingen med "Fagprøve for sykepleiere v/Jane Asdal".

Anbefalt litteratur og læringsutbyttebeskrivelser

Pensum legges som vedlegg (vedlegg 1). Du kan også å gå inn å se på læringsutbyttebeskrivelsene, se Plan for studiet (vedlegg 2).