Linda Myrvang i Nærsnes kystbarnehage

Barnehage- og skolemiljø og ledelse (Modulbasert videreutdanning)

Drammen - Deltid

Dette er et nasjonalt videreutdanningstilbud til ledere i barnehager og skoler som har gjennomført styrer- eller rektorutdanning. Du lærer hvordan du som leder kan fremme et trygt og godt psykososialt miljø, i tillegg til å og forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser.

 • Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og samlinger

Utdanningsmodulen består av totalt  8 samlingsdager; to samlinger à to dager fordelt på to semester (høst og vår). Alle undervisningsdager er fra 9-15

Samlingsdatoer 2024-2025:

 • 17. og 18. september 2024
 • 29. og 30. oktober 2024
 • 11. og 12. februar 2025
 • 22. og 23. april 2025

Endringer kan forekomme

Kopirett: Shutterstock
student på usn

Om modulbasert videreutdanning

Videreutdanningen i Barnehage- og skolemiljø og ledelse er for barnehage- og skoleledere som har gjennomført styrer- eller rektorutdanning, eller tilsvarende lederutdanning. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for barnehage- og skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb. 

Hva lærer du?

Barnehage- og skolemiljøfremmende arbeid er en viktig del av ledernes ansvar for at barn og unge skal oppleve trivsel, mestring og trygge leke- og læringsmiljøer.

Videreutdanningen tar utgangspunkt i utfordringen det er for barnehage- og skoleledere å håndtere og manøvrere innenfor ulike spenningsfelt. Å utvikle forståelse for de kompliserte forholdene og spenningene som inngår i forebygging, håndtering av mobbing og andre krenkelser, er viktig for å ta gode beslutninger, og vektlegges i emnet. Gjennom utprøving av lederhandlinger på egen arbeidsplass kombinert med teori og ny forskning, får du innsikt i og kompetanse til å analysere og forstå egne praksiserfaringer. Dette er grunnlag for utvikling og endring i egen organisasjon.

Det er utfordrende å skape felles fokus og faglig sammenheng i samarbeid mellom aktørene på skolen og i barnehagefeltet. Derfor er ledelse av profesjonsfelleskap for samarbeid, læring og utvikling av barnehage- og skolemiljø viktig. Det vil også innebære å etablere samarbeidsarenaer med barn og unge, foreldre/foresatte, eier, ansatte, andre barnehager og skoler, og lokale aktører. Casemetodikk, kollektive prosesser/refleksjoner, forelesninger, utprøvinger, lesing og diskusjon av pensum er sentrale læringsaktiviteter.

Studiets oppbygging

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium med 80% obligatorisk frammøte.

Det er to obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før du kan framstille deg til eksamen. Eksamen er en muntlig presentasjon av gjennomført aksjonsorientert utviklingsarbeid om ledelse av et inkluderende barnehage- og skolemiljø. Presentasjonen bygger på arbeidskravene.

Mellom samlingene vil det være veiledning som støtte til din arbeidsbaserte læring. Det vil også dannes nettverksgrupper. 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse og bestått styrerutdanning eller rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 studiepoeng utdanningsledelse (master i barnehage eller skoleledelse). I tillegg må du være ansatt som leder i skole eller barnehage.

Dersom du ikke oppfyller kravet til generell studiekompetanse, er det mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse

Slik søker du

 1. Søk studieplass hos USN innen 01. april. Last opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene. Ansettelsesforholdet skal dokumenteres med oppdatert informasjon fra barnehage- eller skoleeier.  Ved ledige plasser, tas søkere opp fortløpende til studiet er fulltegnet.
 2. Etter søknadsfristens utløp, vil kvalifiserte søkere bli rangert etter regler bestemt av Utdanningsdirektoratet. 
 3. Du trenger ingen formell godkjenning av søknaden din fra arbeidsgiver, slik som du trenger når du søker styrer- eller rektorutdanningen. Vi oppfordrer likevel til at du har dialog med arbeidsgiver om søknaden, deltakelse og tilrettelegging for studiene.
 4. Svar på søknad om studieplass vil bli sendt ut innen første halvedel av juni. 

Relevans for videre studier

Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i pedagogikk, med spesialisering i Utdanningsledelse

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst