Studenter på videreutdannning i kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner (Executive master of Management)

Videreutdanning i bærekraftig entreprenørskap

- Deltid

Studiet bygger på FNs bærekraftsmål med utforsking av hvordan entreprenørskap kan bidra til å skape mer bærekraftige samfunn.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 10
 • Kostnader: 15500,-
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Nettbasert undervisning

Det blir videobasert introduksjon og casearbeid i et digitalt entreprenørskapssystem.

Det er 11 digitale gruppesesjoner på 90 minutter, gruppeoppgaver både i undervisningen og mellom de digitale samlingene, presentasjoner og diskusjoner.

Hvis nok påmeldte vil det arrangeres undervisning for to klasser. En klasse har undervisning på dagtid kl. 09.00 - 10.30, og en klasse har undervisning på kveldstid kl. 17.30 - 19.00. Dag- eller kveldsklasse velges ved påmelding til studiet. 

 

FNs bærekraftsmål

Hvem passer bærekraftig entreprenørskap for?

Studiet passer for deg som er eller ønsker å bli entreprenør, entreprenørskapsrådgiver eller for deg som har interesse for innovasjonsprosjekter.

Oppgaver og problemstillinger vil fokusere på sosial, økologisk og økonomisk bærekraft. Det vil være rom for at du selv velger oppgaver og problemstillinger innenfor disse temaene, slik at studiet til en viss grad skreddersys dine egne preferanser og din arbeidssituasjon.

Dette lærer du

Vi vil belyse moderne entreprenørskapsteori, ressursbasert teori, samskaping og innovasjon. Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter i forretningsmodellering, designtenking og lean startup, brukerorientering og praksisnærhet.

Du vil bli introduseret for relevant og viktig forskning, teori og modeller som kombinerer innovasjon, entreprenørskap og bærekraft.

Studiet bygger på FNs bærekraftsmål med utforsking av hvordan entreprenørskap kan bidra til å skape mer bærekraftige samfunn.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Praktisk erfaring som entreprenør, entreprenørskapsrådgiver eller med innovasjonsprosjektet er ønskelig, men ikke et krav.

Har du utenlandsk utdanning må du oppfylle norsk og engelsk språkkrav.