Student på folkekunst innen tekstil

Bachelor i tradisjonskunst: tre-, metall- eller tekstilhandverk

Rauland - Heltid

Er du interessert i kunst, håndverk og tradisjonar? Du kan spesialisere deg i instrumentmaking, tre-, metall- eller tekstilhåndverk.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Rauland
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 442
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 15
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Kvifor bachelor i tradisjonskunst?

Er du interessert i handverk, formgjeving og tradisjonar, kan du gjennom bachelor i tradisjonskunst fordjupe deg i dine interesser og få ein jobb der du bidreg til å forvalte, vidareutvikle og formidle kulturarven vidare. 

Studiet gjev deg praktisk og teoretisk innføring i tradisjonshandverk, formgjeving og tradisjonskunstens eigenart. Du vel å fordjupe deg i eitt av materialområda:

 • Tre
 • Metall
 • Tekstil
 • Instrumentmaking

Du får tett oppfølging gjennom alle tre studieåra, og møter mange av dei fremste fagpersonane innan tradisjonskunstfeltet i Noreg og Norden. 

Dette lærer du

Bachelorstudiet i tradisjonskunst: tre-, metall- eller tekstilhandverk inneheld ei brei innføring og vidare fordjuping i tradisjonskunst, innan eit av materialområda: tre, metall eller tekstil. 

Kjerneområda i studiet er:

Utøving og skapande arbeid, formidling og bransjekunnskap:

 • Praktisk og teoretisk tradisjonskunnskap og tradisjonsfordjuping
 • tradisjonelle handverksteknikkar og materialkunnskap
 • utøving og skaping innan valt materialområde
 • formidling og utstillingsarbeid
 • tradisjonskunstens eigenart og formspråk
 • materiell og immateriell kulturarv og deira gjensidige relasjon​​​​​​

Tradisjon og samfunn i eit lokalt og globalt perspektiv. Studiet fokuserar på ei heilskapleg forståing av:

 • tradisjonskunst
 • økologi
 • samfunn
 • etiske problemstillingar

Den utøvande/praktiske sida blir vektlagt. Studiet skal gje studenten innsikt i den sosiale og kulturelle konteksten til tradisjonskunsten både i eit lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Forsking, kunstnarisk utviklingsarbeid og akademisk skriving er gjennomgåande tema fram mot den endelege bacheloroppgåva i tredje studieår. Her vel du sjølv ei retning for vidare fordjuping gjennom eit større prosjektarbeid.  

 

Kva slags jobb får du?

Studiet utdannar fagpersonar i tradisjonskunst for eit breitt kultur- og handverksfelt. Avhengig av korleis kvar enkelt student utformar studieløpet sitt gjennom fordjuping og prosjektarbeid, kan studiet kvalifisere til å arbeide i ei rekkje yrke:

 • tradisjonskunstnar/handverkar med eiga bedrift
 • formidling og pedagogisk arbeid
 • forsking
 • museums- og arkivarbeid
 • kulturforvaltning på kommune- og fylkesplan
 • organisasjonsarbeid

– Jeg merker at interessen for smykker med historiske røtter er økende, så jeg tror det er en god tid å satse på yrker som har rot i tradisjon og håndverk.

Linn Sigrid Bratland. Foto.Sølvsmed Linn Sigrid Bratland

Sosialt studentmiljø

Campus Rauland ligg i den vakre fjellbygda Rauland og deler lokale med kurs- og aktivitetssenteret Raulandsakademiet. Det kreative studentmiljøet pregar kvardagen, og det er mange aktivitetar ein kan delta i som danseklubb, spikkeklubb, huskonsertar, klatring, brettspelkveldar, handverkskveldar, hardingfelegruppe, studentpub kvar onsdag m.m. Kvart år blir Rauland Vinterfestival arrangert ved campus. 

Maria Vaaje i snøkledd skog på Rauland

Rauland, et studiested fylt med lidenskap, inspirasjon og et unikt studentmiljø

På campus Rauland dyrker USN-student Maria interessene sine, mens vennskap gror tett på tvers av studieretninger og årskull.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Studiet kvalifiserer for opptak til master i tradisjonskunst og til andre kulturrelaterte masterstudium. 

Med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) blir du kvalifisert for arbeid i grunnskulens mellom- og ungdomstrinn, kulturskule, vidaregåande skule, folkehøgskule og for vaksenopplæring. Du kan også få godkjent eit år av bachelorgraden inn ei grunnskulelærarutdanning.

Har du allereie gjennomført to år med folkekunst og ynskjer å fullføre din bachelorgrad, kan du ta direkte kontakt med instituttet i Rauland på e-post.

Skaff deg internasjonal erfaring

USN Rauland har stort fokus på internasjonalisering, og har kvart år fleire studentar frå ulike kantar av verda som vel å studere i Rauland. Som student blir du slik del av eit internasjonalt miljø. Vi har også ulike internasjonale partnaravtaler som har relevante utvekslingstilbod for deg som student om du ønsker å fortsette på bachelorstudiet. 

Studieplan

Ei studieplan beskriv innhald, oppbygging og organisering av eit studieprogram. Til kvar studieplan er det knytt emneplanar som beskriv dei enkelte emna, her finn du også pensumliste. Nedanfor ser du ein studiemodell som viser deg kva for emne som går i dei ulike semestera. Frå studiemodellen finn du også lenker til dei ulike emneplanane.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Rauland
På campus
Heltid
Høst 2024

Instagrambilder frå campus Rauland